Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
14-11-2019
nieuws van de OAC
Het schooljaar is voortvarend begonnen met de opening van het jaar en de schoolreisjes zitten er inmiddels ook alweer op. Er staan ook weer talloze nieuwe activiteiten op de agenda voor dit jaar.
Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met de vrijwillige ouderbijdrage. Op dit moment hebben al meer dan 50% van alle ouders de bijdrage overgemaakt. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt, wilt u daar dan nog even naar kijken?
Bij de klassen hangen lijsten, waarop u zich kunt inschrijven voor hulp bij de decemberactiviteiten. Wij zijn erg blij met alle hulp die we kunnen krijgen; dus kunt u niet op de momenten die ervoor zijn gepland, maar wel op een ander moment dan kunt u dit ook aangeven op de bladen bij de deuren. Kunt u de geplande dagen wel, maar schikt het tijdstip niet dan kunt u dit ook aangeven op deze bladen.
Top


04-11-2019
stakingsdag
Een groot deel van ons team is van plan om op 6 november te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen). Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 6 november is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

De vakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november. Het achterblijven van geactualiseerde, in de CAO PO vastgelegde arbeidsvoorwaarden maakt het moeilijk ons mooie beroep aantrekkelijk te houden. Passende arbeidsvoorwaarden die recht doen aan de hoge taakbelasting en grote verantwoordelijkheid moeten nú geregeld worden. Daarvoor is een extra investering nodig. Want de problemen die het uitblijven van die investering oplevert, zijn inmiddels in volle omvang zichtbaar.

Wij vragen dan ook uw begrip voor ons standpunt. Aan u het verzoek om tijdig de opvang voor uw zoon of dochter te regelen. Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met info.springschans@isobscholen.nl
Top