Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
16-09-2019
Bibliotheek op school

Leerlingen van de Springschans kunnen op school gebruikmaken van een speciaal digitaal leerlingenportaal van de Bibliotheek. Dit wordt op school gebruikt om boeken te lenen en te reserveren en informatie uit geselecteerde bronnen halen, bijvoorbeeld voor werkstukken. Ze vinden er een uitgebreide zoekmachine, de mogelijkheid om een leeslogboek bij te houden en een eigen pagina boordevol gegevens. Ook hebben ze toegang tot websites en filmpjes, gericht op hun eigen leeftijd. Al deze mogelijkheden zijn ook thuis beschikbaar!
Ga hiervoor naar: https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5771;var=dbos. (Of: via de website van school of bibliotheek. Klik op www.bibliotheekheiloo.nl onder ‘dBos’ op het logo van de Springschans.)

Alle kinderen van de Springschans hebben nu twee bibliotheekabonnementen, die ook aan elkaar gekoppeld zijn. Thuis kunt u dus ook zien

wat uw kind op school leent. Heeft uw kind nog geen pasje? Dan ligt dat klaar in de bibliotheek.  

Top


09-09-2019
nieuws van de intern begeleider
Verlies en rouwverwerking bij kinderen.

Wanneer uw kind te maken heeft met verlies van een dierbare, iemand ernstig ziek wordt, of als
ouders besluiten uit elkaar te gaan, dan is er extra zorg en aandacht nodig voor het kind. En dat
is voor ouders vaak geen makkelijke opgave. Want het liefst bescherm je jouw kind tegen pijn en
verdriet. Maar hoe weet je dat jouw kind de steun die hij of zij nodig heeft ook voldoende
ontvangt, als je zelf ook verdrietig bent of veel andere emoties voelt? Hoe lang moet je jouw kind
hierin eigenlijk begeleiden? Wat is normale rouw en hoe lang duurt dat?
Soms zie je kinderen op school die ogenschijnlijk geen last hebben van een scheiding, verlies van
een dierbare of (mantel) zorg voor zieke , gehandicapte ouders of broertjes/zusjes. Soms zie je
juist kinderen die dat wél laten zien en boos of verdrietig zijn of teruggetrokken gedrag vertonen
of concentratieproblemen hebben op school.
Voor díe kinderen wordt er door stichting Zilveren Maan programma’s samengesteld voor
basisschool leerlingen tussen de vier- en 12 jaar waarbij gevoelens besproken, gedeeld en
(h)erkend worden.
De bijeenkomsten zijn kosteloos en vinden overdag plaats op 1 van de scholen in Heiloo.
Tijd/datum en plaats worden nog bekend gemaakt.
Voor meer informatie kunt u kijken op https://zilverenmaan.org/.
Om uw kind aan te melden graag een mailtje voor 19 september naar de intern begeleider
gabrielle.reerds@isobscholen.nl
Top


05-09-2019
nieuws van de directie

Fijn dat uw kind(eren) er weer zijn. Natuurlijk soms nog even wennen, dat dagelijks naar school gaan. In de eerste weken maken de teamleden samen met de kinderen, met behulp van de methode Leefstijl, nieuwe afspraken om aan een goed jaar met elkaar te bouwen en te onderhouden.
De kinderen hebben meteen op de tweede schooldag hun talenten getoond bij de circusvoorstelling. De grote belangstelling bij de uitvoering en het feest daaropvolgend voor 10 jaar De Springschans in het huidige schoolgebouw, laat zien dat we ons gezamenlijk betrokken voelen bij de school.

Heeft u onze 'verbouwing’ van de website al opgemerkt. Nu we ons nieuwe schoolplan hebben vastgesteld en de koers voor vier jaar hebben uitgezet, krijgt onze site aanpassingen.

We zijn begonnen met de invoering van de nieuwe Spelling methode Staal vanaf groep 4.

Aan het begin van de week hebben wij u bericht over Han. Dank voor de warme reacties. Vanaf 12 september hebben wij twee enthousiaste juffen bereid gevonden om Han te vervangen. Suus Kooistra werkt op donderdag in de groep van Maartje en Barbara Kooistra op vrijdagochtend in de groep van Rivka. Beide collega's werken bij ons ISOB op andere basisscholen.

De Springschans is een opleidingsschool voor nieuwe onderwijsassistenten en leerkrachten basisonderwijs. De volgende stagiaires zijn van start gegaan: Puck, stagiaire leerkracht in groep 7, Tessa in groep 8, Rachel in groep 4 en Ilse in groep 3. De laatste drie als onderwijsassistent in opleiding.

Rick Jonker is onze nieuwe vakleerkracht gym. Hij verzorgt de lessen op vrijdag.

Namens het team wens ik iedereen een super schooljaar 2019- 2020

Top