´╗┐
Nieuws van de directie
Op 18 oktober bereikte ons het droevige bericht dat Lynn
Zwaga, het zusje van Seb Zwaga op driejarige leeftijd is
overleden. Ons medeleven gaat uit naar de familie. Wij
wensen de familie heel veel sterkte toe.

Eind oktober hadden we een stormachtige dag met code geel.
Op de fiets naar de ICE-games in de Meent in Alkmaar? Hoe
fijn om te zien en te horen dat, ouders meedenken en klaar
staan op zo'n onverwacht moment, om beschikbaar te zijn om
het vervoer per auto te regelen. Typisch Springschans
ouders.

De afgelopen tijd zijn er veel rondleidingen voor kinderen van
2 jarige leeftijd. Voor jullie graag reminder om zoon of
dochter van die leeftijd tijdig in te schrijven voor onze lange
termijn planning.

In dit schooljaar loopt ons schoolplan en het koersplan van
ISOB 2019-2023 ten einde. Met de directiegroep van ISOB
zijn de eerste stappen voor een nieuw koersplan gemaakt.
Met de MR en het team van De Springschans evalueren wij
binnenkort wat we hebben bereikt in de afgelopen vier jaren
en waar we de ontwikkelingen op door zetten. In voorgaande
jaarverslagen kunnen jullie reeds teruglezen welke
initiatieven er zijn ingezet en wat het heeft opgeleverd. Deze
zijn terug te vinden op onze site.

Onze bestuurder van ISOB, Robert Smid, heeft op 13 oktober een dag meegedraaid op De Springschans. Voor hem en voor ons fijn om zo gezamenlijk goed zicht te hebben op de kwaliteit van de school.
De verkeerscommissie van De Radboud en De Springschans komt met een aparte brief met aanbevelingen om de verkeerssituatie rond de scholen veilig te houden.