Welkom

De Springschans is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door samen te leren en te spelen in veiligheid en prettige sfeer, kunnen de kinderen leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Lees meer

Laatste nieuws

Sportdag groep 6 t/m 8

22 april 2019
Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSV-terrein. We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en hoogspringen en op het voetbalveld spelen we voetbal, slagbal en frisbee. Dit doen we in gemengde groepen, dus 6, 7 en 8 door elkaar. Ik heb het PCC gevraagd om met hun oudste leerlingen ons te begeleiden en dat gaan ze ook doen, maar we hebben ook wat ouderhulp nodig. Het leiden van voetbal of slagbal of frisbee, assisteren bij het begeleiden van groepjes of kinderen met blessures ( hopelijk niet!!) , koffie/thee rondbrengen of eventueel andere voorkomende bezigheden. We starten om 09.00 uur en zijn rond 14.00 uur klaar. Als u wilt helpen kunt u zich bij mij aanmelden: bert.ketelaar@isobscholen.nl
Lente- lees meer...

nieuws van de intern begeleider

18 april 2019
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 de IEP toets gemaakt.  Gelukkig hangt het tegenwoordig niet meer van 1 toets af naar waar een kind naar toe verwezen wordt na de basisschool. Gedurende de basisschool leren we het kind goed kennen. We zien dan hoe een kind zichzelf ontwikkelt, waar hun sterke en zwakke kanten liggen en hoe hun leerstijl is. We zien of ze doorzettingsvermogen hebben, uitdagingen aangaan, zelfstandig zijn en zelfvertrouwen hebben.
 
 
 
 
We krijgen na zoveel jaar een compleet beeld van een kind zodat we een goede inschatting kunnen maken welk type vervolgonderwijs het beste past bij hun mogelijkheden.  Opvallend dit jaar is dat  de huidige groep 8 over veel middelbare scholen zullen uitwaaieren. In onderstaand circeldiagram ziet u hoe de spreiding is verdeeld.
 
 
Na de citoperiode van januari/februari is er een groeps-brede en school-brede analyse gemaakt zodat wij per leerjaar doelen kunnen stellen per vakgebied welke extra onze aandacht behoeft. Op deze wijze willen wij direct invloed uitoefenen op het leerproces om zodoende het beste uit ieder kind te halen.  Eind mei/begin juni hebben de kinderen opnieuw een citoperiode waarin hun leervorderingen getoetst worden. Van belang is dat het zichtbaar is dat een kind- binnen zijn eigen vermogens- ontwikkeling laat zien.  Als een kind goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat zal een kind eerder floreren. Het team van de Springschans hecht dan ook veel waarde aan het contact met de ouders omtrent het welzijn van uw kind. Mocht u hierover toch zorg hebben schroom dan niet om dan naar de leerkracht van uw kind te stappen. Samen kunnen we kijken naar mogelijke oplossingen om te zorgen dat uw kind weer met meer plezier naar school gaat. Daar profiteren we immers allemaal van!
lees meer...

nieuws van de directie

18 april 2019
Om mee te beginnen.....veel plezier gewenst deze twee vakantie weken! Geniet van de lente, verkoop je spulletjes op Koningsdag, herdenk op 4 mei, vier de bevrijding en rust vooral lekker uit. Daarna beginnen we aan het laatste stuk van schooljaar 20182019. In de loop van de maand juni gaan we u berichten over de bezetting van de groepen en allerlei andere zaken die van belang zijn voor het nieuwe schooljaar. Daarop vooruit lopend kunnen we u mededelen dat er volgend jaar met 9 groepen gewerkt wordt. Dat zijn twee groepen ½, een groep 3,4,5,6,7 en twee groepen 8. De twee groepen 8 gaan een intensieve samenwerking in organisatie en uitvoering neerzetten. Dit betekent dat de groepen wel de ochtend in eigen groep starten, maar gedurende de dag op meerdere momenten samenwerken en/of instructie krijgen. 
 
Op 8 mei organiseren we een bijeenkomst over de stip op de horizon voor De Springschans. Het nieuwe schoolplan 2019-2023.  Vanaf 19.30 uur nemen we u graag mee in de ontwikkelingen. Hoe kijkt u tegen onze plannen aan, welke adviezen wilt u ons meegeven. Wij vinden het leuk als u aanschuift en meedoet. Een mail naar info.springschans@isobscholen.nl is voldoende.  Enkele ouders wijzen ons terecht op de nog voortdurende digitale communicatie problemen. Er wordt door de bovenschoolse ICT medewerker intensief gewerkt aan een oplossing, die naar zeggen er gaat komen. Bij de klassen blijven wij tot die tijd op analoge wijze informatie delen. Excuus voor het ongemak.  De Snappet pilot (de leerstof verwerken op een tablet) gaat na de meivakantie in groep 4 en 6 van start.   lees meer...

Lente-ontbijt

10 april 2019
Op vrijdag 19 april, de laatste schooldag voor de meivakantie, vieren we een gezellige lentedag met de hele school. We ontbijten gezamenlijk in onze eigen klassen, gelijk als de school begint. Net als vorig jaar, maken alle kinderen voor iemand anders een ontbijtje in een versierde (schoenen)doos. Op school trekken de kinderen een lootje. Op dat lootje staat voor wie ze een ontbijtje mogen maken. U mag alvast op zoek gaan naar een geschikte doos. Verdere informatie leest u in de brief, die uw kind binnenkort meeneemt naar huis. Halverwege de ochtend verstoppen de bovenbouw kinderen eieren in het bos. Deze worden door de overige kinderen in kleine groepjes gezocht. Dit is elk jaar weer een gezellige zoekactiviteit. lees meer...

Kalender

  • 23 april 2019 meivakantie
  • 23 april 2019 meivakantie
  • 24 april 2019 meivakantie
  • 24 april 2019 meivakantie
  • 25 april 2019 meivakantie
  • 25 april 2019 meivakantie
  • 26 april 2019 meivakantie
  • 26 april 2019 meivakantie
  • 29 april 2019 meivakantie

naar de volledige kalender...

In beeld

Bestuur

Openbare basisschool De Springschans > Veilig springen zo hoog je kunt