Welkom

De Springschans is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door samen te leren en te spelen in veiligheid en prettige sfeer, kunnen de kinderen leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Lees meer

Laatste nieuws

citotoetsen

14 januari 2019
Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af Eind januari/ begin februari 2019 nemen wij voor het eerst in dit schooljaar de Citotoetsen  af bij onze leerlingen.  Toetsen is voor veel scholen een middel om te kijken of het kind voldoende profiteert van het onderwijsaanbod dat de school de voorgaande maanden heeft gegeven. De toets score wordt weergegeven door middel van een Romeinse cijfer. I= zeer goed II= goed  III= gelijk aan het landelijk gemiddelde IV= onder het landelijk gemiddelde/ zwak V= onder het landelijk gemiddelde/ onvoldoende
 
Soms heeft een kind andere talenten dan het cognitieve leren.  De Springschans vindt het belangrijk om ook die kanten te benadrukken. We kijken dus ook naar inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dit geeft ons heel veel informatie over de mogelijkheden van een kind en het mogelijke uitstroomniveau aan het einde van de basisschool. De belangrijkste voorwaarde om tot een optimale ontwikkeling te komen is het welzijn van een kind.
 
Na afloop van de toets periode analyseert de intern begeleider van de Springschans, Gabrielle,  de resultaten op kind-, groeps- en schoolniveau.  Met de leerkracht wordt dan bekeken of de leerling gegroeid is volgens de lijn die wij passend vinden bij de mogelijkheden van het kind. Het totaalbeeld van het kind geeft aan hoe wij ons onderwijs moeten aanpassen op de onderwijsbehoeften van het kind. Met het team en de directie wordt er gekeken hoe de Springschans het doet als school. Waar liggen er kansen en wat gaat er al goed?
Geen cito in Groep 1-2 Op de Springschans gebruiken wij het kleuterobservatiesysteem KIJK. Deze volgt de ontwikkeling van de kleuter als geheel op basis van hun leeftijd. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling maar ook naar de sociaal-emotionele, motorische  en spraaktaalontwikkeling.  Daarnaast gebruiken de leerkrachten de groepsplannen om de individuele ondersteuningsbehoeften van een kind te omschrijven. In deze plannen staan ook de doelen omschreven waarnaar we streven om aan de leervoorwaarden van groep 3 te voldoen. 
Tot slot nog even dit: Het heeft geen zin om te oefenen voor een toets of er teveel nadruk op te leggen. Wel is het zinvol om te zorgen dat een kind goed uitgerust is en geen afspraken onder schooltijd heeft op de momenten dat de toets weken gaande zijn. Voor kinderen is het belastend als zij apart van de groep getoetst moeten worden omdat zij op dat moment in de tandartsstoel zaten. Het zou fijn zijn als dat buiten de schooltijden om gebeurt.
lees meer...

Leestijl thema 3

07 januari 2019
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af. Deze week beginnen wij met een nieuw thema Ken je dat gevoel? De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan woorden om deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier basisemoties. Dat zijn boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze emoties staan centraal in dit thema.  Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over juiste woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat.
lees meer...

Topondernemers

31 december 2018
Na de kerstvakantie gaan de groepen 1 t/m 4 aan de slag met het thema “muziek”  en de groepen 5 t/m 8 met het thema “derde wereld”. Wij zullen dit thema allemaal toewerken naar de openavond van donderdag 14 februari; waarvoor u natuurlijk allemaal bent uitgenodigd en waarvoor u nog een uitnodiging zult ontvangen. De groepen 3 t/m 8 zullen in deze periode handvaardigheidslessen krijgen van Mieke HofmanRozing van de Kunstkoets. Mieke is leerkracht en vakdocent beeldende vorming. Tijdens de openavond kunt u zien wat voor moois de kinderen allemaal gemaakt hebben. lees meer...

Kalender

  • 23 januari 2019 citoweken
  • 23 januari 2019 MR vergadering
  • 23 januari 2019 basketbaltoernooi groep 7
  • 23 januari 2019 citoweken
  • 23 januari 2019 MR vergadering
  • 23 januari 2019 basketbaltoernooi groep 7
  • 24 januari 2019 citoweken
  • 24 januari 2019 groep 8 krijgt Willem Bleau op bezoek
  • 24 januari 2019 citoweken

naar de volledige kalender...

In beeld

Bestuur

Openbare basisschool De Springschans > Veilig springen zo hoog je kunt