Welkom

De Springschans is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door samen te leren en te spelen in veiligheid en prettige sfeer, kunnen de kinderen leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Lees meer

Laatste nieuws

Juf Ellen naar Kenia

11 februari 2019
Van  woensdag 13 februari tot  zondag 24 februari zal juf Ellen op reis gaan. Zij  gaat met Teachers 4 Teachers,  12 dagen naar Kenia. Met  40 andere leerkrachten (vanuit heel Nederland) zullen de de Keniaanse collega’s  ondersteund worden. Na het stellen van de millennium doelen in 2000: ieder kind heeft recht op onderwijs, is o.a  T4T in 2004 actief gaan ondersteunen in Kenia.  Vanuit het ISOB wordt er per jaar één collega in de gelegenheid gesteld om aan dit prachtige initiatief deel te nemen. 
Op de website van T4T staat het in het kort als volgt omschreven:  
“ Teachers4Teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Wij brengen onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Wij werken samen met ongeveer 320 scholen in Kenia in de kustprovincie Kwale ten zuiden van Mombasa. In Kenia werken wij nauw samen met de regionale Keniaanse overheid die ons programma heeft opgenomen in haar onderwijsprogramma. In Nederland ondersteunt een aantal schoolbesturen ons werk in Kenia financieel en door personele inzet. Twee keer per jaar organiseren wij een reis van 12 dagen naar Kenia, waarbij leerkrachten en directeuren samen workshops geven aan Keniaanse collega’s.”  
Meer informatie is te vinden op de website:  http://www.teachers4teachers.nl/  lees meer...

Openavond donderdag 15 februari

08 februari 2019
Op donderdag 14 februari is de Openavond; waarbij u van harte bent uitgenodigd om te komen kijken in alle klassen. De openavond zal van 18 uur tot 19 uur zijn.  lees meer...

Nieuws van de directie

31 januari 2019
Zoals u met Sinterklaas en Kerst heeft ervaren, is de ouderactiviteitencommissie (OAC) een zeer actieve club ouders die veel voor de school ondernemen. Dit versterkt enorm het ‘samen’ in de school en indirect het leren van de kinderen op school. Onder andere door deze activiteiten is De Springschans een plek waar het fijn is om te zijn. OAC, bedankt!  
Afgelopen weken heeft de OAC veel werk verzet om een nieuwe container te plaatsen voor de berging van diverse (OAC) spullen. Nieuwe scholen hebben vaak onvoldoende bergruimte. Door de investering van de OAC is dit opgelost.  
De onderwijsbond AOB heeft voor vrijdag 15 maart een stakingsdag aangekondigd. Het is een individueel recht van elke medewerker om het werk op 15 maart neer te leggen. Op dit moment is er nog geen beslissing genomen of er een enkele klas geen onderwijs krijgt, of dat De Springschans op die dag gesloten is. Uiterlijk eind februari stellen we u op de hoogte.  
In een eerdere nieuwsbrief bent u geïnformeerd over het beleid rond ziekte van personeelsleden en invallen. Graag leg ik bij u de vraag neer of er ouders zijn met een onderwijsbevoegdheid die bij ziekte van een collega willen invallen, als er geen reguliere inval beschikbaar is.   
In een aparte brief wordt u geïnformeerd over de verkeerssituatie rond school. Samen met de Radboud willen we een kleine groep ouders formeren die nadenkt over mogelijke verkeersaanpassingen rond school.   
 
De Springschans is een duurzame school. Wij gaan onderzoeken of ons dak geschikt is voor zonnepanelen en of dit financieel haalbaar is. Wordt vervolgd.  
Als u het interessant vindt om zich bij één van de drie bovenstaande punten aan te sluiten horen we dit graag.   lees meer...

Kalender

  • 18 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 18 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 19 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 19 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 20 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 20 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 21 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 21 februari 2019 voorjaarsvakantie
  • 22 februari 2019 voorjaarsvakantie

naar de volledige kalender...

In beeld

Bestuur

Openbare basisschool De Springschans > Veilig springen zo hoog je kunt