Welkom

De Springschans is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door samen te leren en te spelen in veiligheid en prettige sfeer, kunnen de kinderen leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Lees meer

Laatste nieuws

nieuws van de MR

08 oktober 2018
Afgelopen week is de MR weer voor de eerste keer dit schooljaar bijeen geweest. Twee nieuwe leden hebben zich voorgesteld: Kim Tam (penningmeester en ouder) en Sylvie Griffioen (ouder). Ook Gijs Nolet heeft zichzelf voorgesteld aan de leden van de MR en zijn visie en verwachtingen met ons gedeeld.  
We hebben de jaarplanning doorgesproken en waar nodig wijzigingen aangebracht en afgeronde zaken verwijderd. Een belangrijk actiepunt dit jaar zal zijn de verkeersveiligheid rondom de school. De herfst komt er weer aan met zijn regenachtige dagen, en daarmee ook de groeiende hoeveelheid ouders die hun kind(eren) met de auto naar school komt brengen. Dit zorgt voor onveilige situaties rondom de school en heeft onze aandacht. Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we volgen de juiste is. Wij horen daarom graag van ouders en personeelsleden hoe zij over bepaalde zaken denken of welke ideeën er leven. Als er een onderwerp is waarbij de MR bevoegdheid heeft of een rol kan spelen dan nemen wij het graag mee in het overleg met de schoolleiding. U kunt ons bereiken op mr.springschans@isobscholen.nl
Meer informatie over wie en wat de MR is en wat u ermee kunt vindt u op de website van de school, onder het kopje ‘ouders’. lees meer...

Boekenmarkt

03 oktober 2018
Op donderdagmiddag 18 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met onze beroemde boekenmarkt! De markt begint om 14.30 uur en is om 15.15 uur afgelopen. De kinderen mogen deze dag al hun oude boeken verkopen. De prijzen variëren van 50 cent t/m 1 euro. De kinderen zitten met mooi weer buiten op een kleed. Graag meebrengen. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben hulp nodig van een ouder, opa of oma etc. Wij hebben er zin in! Komt u ook? lees meer...

Nieuws over onze bieb!

03 oktober 2018
Er zit schot in de bibliotheekklus.   De bibliotheek van onze school heeft inmiddels een prachtige oranje wand gekregen.  De boeken zijn gelabeld en opgehaald van de bibliotheek Heiloo.  Twee dames  hebben vrijdag de kast en de inleverbalie gemonteerd en de plinten geschilderd.  Voor de herfstvakantie willen we de hele bibliotheek klaar hebben.  We kunnen nog wat hulp gebruiken deze en komende week. 
 
Wat moet er nog gebeuren?  Deze week  -onderkanten van de kasten afschilderen  -onderkanten kast monteren  -strips voor bewegwijzering  opplakken  -ladenblokken vastzetten in de kast.  Volgende week  -medewerker van de Bieb Heiloo installeert de computer  -daarna de kasten tegen de achterwand vastzetten  -tafels en kasten van plastic ontdoen en schoonmaken  -boeken in de kasten plaatsen  -kunstwerk ophangen   En dan maar gaan genieten van een prachtige goed gevulde schoolbibliotheek. lees meer...

Leefstijl

17 september 2018
Vanaf komende week gaan wij in alle klassen weer beginnen met de Leefstijl-lessen.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, opkomen voor jezelf en doordachte beslissingen nemen.
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit de volgende zes thema’s:
Thema 1 De groep? Dat zijn wij!
Thema 2 Praten en luisteren
Thema 3 Ken je dat gevoel?
Thema 4 Ik vertrouw op mij!
Thema 5 Allemaal anders, iedereen gelijk
Thema 6 Lekker gezond
Ieder thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde. Kinderen doen samen spelletjes, luisteren naar verhalen, spelen toneel, bespreken onderwerpen in groepjes of met de hele klas, en maken opdrachten in een werkboek.
Voor elk thema krijgt u van de leerkrachten van uw kind een nieuwsbrief over het komende thema; specifiek gericht op de groep van uw kind. lees meer...

Kalender

  • 18 oktober 2018 14:00 boekenmarkt
  • 18 oktober 2018 14:00 boekenmarkt
  • 19 oktober 2018 alle kinderen 's middags vrij
  • 19 oktober 2018 alle kinderen 's middags vrij
  • 22 oktober 2018 herfstvakantie
  • 22 oktober 2018 herfstvakantie
  • 23 oktober 2018 herfstvakantie
  • 23 oktober 2018 herfstvakantie
  • 24 oktober 2018 herfstvakantie

naar de volledige kalender...

In beeld

Bestuur

Openbare basisschool De Springschans > Veilig springen zo hoog je kunt