Welkom

De Springschans is een openbare school. Ieder kind is welkom, ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Door samen te leren en te spelen in veiligheid en prettige sfeer, kunnen de kinderen leren samen te leven en andere meningen, denkbeelden en culturen te respecteren. Lees meer

Kalender

  • 18 juni 2019 schoolfotograaf
  • 18 juni 2019 schoolfotograaf
  • 20 juni 2019 09:00 dansdag
  • 20 juni 2019 10:30 " Natte" gymles gr. 7
  • 20 juni 2019 10:30 " Natte" gymles gr. 7

naar de volledige kalender...

In beeld

Laatste nieuws

Voortgezet Onderwijs Week

10 juni 2019
4 tot en met 9 juli heeft groep 8 Voortgezet Onderwijs Week. In deze dagen werken we zoals het
op de middelbare school gaat. De kinderen hebben dus een ander rooster dan ze gewend zijn, ze
wisselen van lokaal en docent per uur en ze hebben al hun spullen in hun rugzak bij zich. De klas
wordt deze dagen in twee groepen ingedeeld.
We zoeken voor deze dagen nog ouders die het leuk een les te geven van 50 minuten aan beide
groepen. Dit kan een les zijn over een hobby, uw werk, een taal of een ander interessant
vakgebied.
Mocht u tijd en zin hebben om ons hierbij te helpen dan kunt u een mail sturen naar
michelle.geul@isobscholen of anouk.vennik@isobscholen.nl.
U kunt dan ook uw voorkeur aangeven voor een dag of dagdeel. lees meer...

Openbare basisschool De Springschans > Veilig springen zo hoog je kunt