• De natuur in. Onderzoekend leren met de handen in de prut.
 • Ook buiten leren! Lezen en schrijven op het schoolplein.
 • De bandentuin voor spel en beweging én juist ook om rustig te leren.
 

De Springschans biedt openbaar basisonderwijs waarbij kinderen leren zich te ontwikkelen, te ontplooien en samen te ondernemen in een sociaal veilige omgeving. Hierbij staat een goede omgang met elkaar centraal. Creativiteit, maatschappij en natuur vormen belangrijke uitgangsspunten.

Kalender

 • 22 november 2019 13:00 basketbaltoernooi groep 8
 • 22 november 2019 10:30 badminton clinic gr 6
 • 25 november 2019 Breakdance workshops
 • 25 november 2019 Schoen zetten
 • 25 november 2019 12:30 Gr. 8 Bezoekt het PCC
 • 25 november 2019 Openbak
 • 26 november 2019 naschoolse breakdance
 • 27 november 2019 studiedag; alle kinderen vrij
 • 03 december 2019 naschoolse breakdance

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

nieuws van de OAC

14 november 2019
Het schooljaar is voortvarend begonnen met de opening van het jaar en de schoolreisjes zitten er inmiddels ook alweer op. Er staan ook weer talloze nieuwe activiteiten op de agenda voor dit jaar.
Deze activiteiten zijn alleen mogelijk met de vrijwillige ouderbijdrage. Op dit moment hebben al meer dan 50% van alle ouders de bijdrage overgemaakt. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt, wilt u daar dan nog even naar kijken?
Bij de klassen hangen lijsten, waarop u zich kunt inschrijven voor hulp bij de decemberactiviteiten. Wij zijn erg blij met alle hulp die we kunnen krijgen; dus kunt u niet op de momenten die ervoor zijn gepland, maar wel op een ander moment dan kunt u dit ook aangeven op de bladen bij de deuren. Kunt u de geplande dagen wel, maar schikt het tijdstip niet dan kunt u dit ook aangeven op deze bladen. lees meer...