Onze onderwijsvisie

Onze missie

Spring veilig zo hoog je kunt in stijl en talent!
 

Onze school is een openbare basisschool: 

  • Iedereen is van harte welkom: ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond
  • Waardengericht: vrijheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid en gemeenschapszin
  • Iedereen doet ertoe: verschillen worden op onze school geaccepteerd en gerespecteerd
  • Niet apart maar samen: een veilig schoolklimaat waarin kinderen door samen te leren, samen leren leven

Onze visie

Onze onderwijsvisie geeft weer hoe we onze missie willen uitvoeren. Deze visie is voortdurend in ontwikkeling en passen wij aan aan de ontwikkelingen in de maatschappij en de eisen die de onderwijsinspectie ons stelt. Deze visie beschrijven wij aan de hand van een aantal aandachtspunten binnen het onderwijs op OBS De Springschans. 

  1. Zelfstandig werken, GIP en weektaak
  2. Thematisch werken, Topondernemers
  3. Een veilige leeromgevind, Leefstijl
  4. Techniek en duurzaamheid
  5. Cultuureducatie

Meer informatie over onze onderwijsvisie en onze school is te lezen in onze schoolgids. Deze kunt u hier downloaden.

OBS De Springschans is verbonden aan het ISOB

De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. 
Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. 
www.isob.net

Meer informatie over openbaar onderwijs kunt u hier lezen.