´╗┐
nieuws van de directie
80 ouder(paren) hebben gehoor gegeven aan onze oproep ‘wat nemen we van jullie mee voor De Springschans '23-'27.
Een hele mooi betrouwbare respons. Warme, en tevens opbouwde kritiek, vragen en voorstellen. Dank hiervoor. De opbrengsten worden in de komende periode besproken met het team en de MR en op een later moment delen we de
evaluatie. Weet, dat jullie altijd welkom zijn voor een gesprek als je je ergens zorgen over maakt, en natuurlijk ergens blij
van wordt.

De school heeft in deze periode bezoek gehad van de leerplichtambtenaar. Zij bezoekt jaarlijks alle scholen in Heiloo. Er wordt scherp gekeken hoe het verzuim in de school is, of er sprake is van zogenaamd 'luxe verzuim’, komen de
kinderen op tijd, etc. Zoals jullie van ons ervaren, houden weons aan de wettelijke richtlijnen. Wij zijn verplicht om het
ziekteverzuim van jullie zoon of dochter bij te houden. Ook daarover worden we bevraagd. Wat ik in ieder geval heb
meegegeven; over het algemeen komen de kinderen heel graag naar school en is het (ziekte)verzuim laag, bij enkele
kinderen meer frequent. Aan jullie willen we vragen om elke dag onderwijs te gunnen en 'schoolziek’ niet te belonen.
Verzuim in het basisonderwijs blijkt een voorspeller te zijn voor verzuim in het voortgezet onderwijs.
De verwachting is dat wij medio juni de groepen en de groepsbezetting voor schooljaar 2023-2024 met jullie kunnen
delen.

Een grote groep ouders heeft er mede voor gezorgd dat deze periode met gezellige Koningsspelen is afgesloten. Geniet van een heerlijke vakantie. T
ot ziens op maandag 8 mei.