´╗┐
Nieuws van de directie
Jullie kinderen worden steeds knapper. Ook het team volgt diverse scholingen. Vaak gezamenlijk en tevens individueel of in tweetallen. Twee collega's hebben bijna de opleiding voor taal/leesspecialist afgerond. Twee anderen volgen de scholing tot IPC coach voor de school. Er is een rekenspecialist in opleiding. We zijn een sterk voorstander van gezamenlijke ontwikkeling. Collega's worden expert op deelgebieden en nemen het gehele team mee in kwaliteitsverbeteringen.
De school heeft een leerlingenraad. Drie leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 vormen samen deze raad. Als de kinderen van groep 8 verlaten, wordt de nieuwe groep 6 gevraagd te solliciteren. Isa, Stijn, Julia, Fee, Sil, Cas, Sophie, Jacob en Fenna hebben dit schooljaar zitting in de raad. Vorig schooljaar is de leerlingenraad door een medewerker van Junior Campus begeleid hoe zij hun rol het beste kunnen vervullen. Dit jaar zullen Anouk en ik de begeleiding verzorgen.
Op 19 december 2022 en op 23 januari 2023 zullen de kinderen geboren in 2012 en de kleuters geboren in 2017 worden gescreend door de verpleegkundige van de schoolarts. U ontvangt van hen hiervoor een brief, waarbij het tevens mogelijk is bezwaar te maken voor deze screening.
Tijd gaat snel. De afronding van het eerste half jaar, het jaar 2022, komt in zicht. Wij zijn heel blij dat we deze periode regulier onderwijs hebben kunnen verzorgen. Kinderen en ouders in de school. Na een heerlijk Sinterklaasfeest in de school met ondersteuning van ouders uit de OAC vieren we vlak voor de vakantie kerst met elkaar. Zo sluiten we het jaar feestelijk af. Op naar 2023. Plezier, geluk en gezondheid toegewenst!