´╗┐
nieuws van de directie
Bijna zomervakantie! Een fijn vooruitzicht voor ons allen.
 
 
De laatste afrondingen voor het team en de MR; het schoolplan '23-'27, het jaarplan '23-'24, de rapporten, etc. Voor de kinderen de afsluiting van hun laatste thema's. Voor groep 8 de musical op 11 juli, hun afscheidsfeest op 18 juli en woensdag 19 juli 'springen zij uit'. We gaan ze nu al missen. Samen met de kinderen nog een frisse duik bij het Baafje en een picknick op de laatste schooldag ter afronding van een fijn schooljaar.
 
In een aparte bijlage informeren wij jullie over de laatste ontwikkelingen rond de groepen en groepsbezetting. Wij zijn instaat om volgend jaar de leerlingaantallen goed te spreiden, door inzet van extra financiële middelen. Daar zijn we blij mee. Tevens horen wij dat in individuele gevallen dat de nieuwe indeling vragen oproept. Daarover gaan we in gesprek met de desbetreffende ouders.
 
Voor de jaren die komen is het belangrijk om zicht te houden op de instroom. Jonger broertje of zusje nog niet aangemeld? Graag per omgaande.
 
Wellicht komen we voor de vakantie met een laatste bericht; voor nu wenst het team jullie een zomer met ontspanning