´╗┐
Nieuws van de MR
De MR van de Springschans bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
Personeelsgeleding:
Lobke Insing, Rivka van den Heuvel, Maartje van der Vaart
Oudergeleding:
Eefje van Heusden, Simone Kimman, Marije Bekker
Onderwerpen die op dit moment op de agenda staan zijn:
Verbetering veiligheid rondom school; schoolgebied. Hiervoor is een werkgroep samengesteld waarin twee ouders van de Springschans en twee mr leden van de Radboud zitten. Zij hebben inmiddels een bijeenkomst gehad met als doel het inventariseren van situaties rondom de school die een negatieve invloed hebben op de veiligheid van kinderen en ouders tijdens het “komen en gaan”.
Communicatie, zowel van de school naar de ouders als vanuit de mr naar de ouders. Waar zitten knelpunten, verbeterpunten en behoeften.
Onze vergaderdata zijn:
10 november ‘22, 18 januari ‘23, 14 maart ‘23, 9 mei ’23, 12 juli ‘23