´╗┐
nieuws van de directie
Wij kijken terug op een jaar waar denkers, doeners, uitvinders, kunstenaars, makers, verzorgenden, bouwers en ontwikkelaars van onderwijs hebben genoten.

Wij kijken terug op een geslaagde 'meester en juffen dag’ bij het Baafje. Heel gezellig om een schooljaar zo gezamenlijk af te sluiten. Op donderdag 7 september openen we het schooljaar met een prachtige circusdag. Graag nodigen wij jullie uit om daarbij te helpen. De voorbereidingsavond is 6 september 20.00 uur.

Dank aan de ouders die maandagavond j.l. geholpen hebben met poetsen en verven. Dank aan alle ouders die zich dit schooljaar hebben ingezet voor de school. Eén van onze kernwaarden, 'samen’, komt hiermee wederom sterk tot uitdrukking.

In april is er bij jullie een ouderenquête uitgezet. Daar is een grote waardevolle respons op gekomen. Eefje van Heusden (MR) heeft daarvan een analyse gemaakt. Dit delen we in september met jullie.

Het schoolplan '23-'27, de schoolgids '23-'24, het jaarverslag '22-'23 en het schoolveiligheidsplan zijn afgerond en goedgekeurd door de MR. Omdat we in de overgang zitten naar een nieuwe aanbieder voor onze website laat de publicatie van deze documenten op de website even op zich wachten. De schoolgids sturen we in bijlage aan jullie af.
 
 
 
 
 
 
 
 
 De studiedag van 2 april '24 komt te vervallen, dit wordt een reguliere lesdag. Dit in verband met een studiedag van ISOB. Die vindt plaats op 8 maart '24.

Namens het gehele team van De Springschans;
denkers, doeners, uitvinders, kunstenaars, makers, verzorgenden, bouwers en ontwikkelaars, geniet van een welverdiende zomervakantie!