´╗┐
nieuws van de intern begeleider
Cito 2023
Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af.
Eind januari/ begin februari 2023 nemen wij de Citotoetsen af bij de leerlingen van groep 3 tot en met 8. Toetsen is voor veel scholen een middel om te kijken of het kind voldoende profiteert van het onderwijsaanbod dat de school de voorgaande maanden heeft gegeven. Na afloop van de toets periode analyseert de intern begeleider van de Springschans, Gabrielle Reerds, de resultaten op kind-, groeps- en
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
schoolniveau. Met de groepsleerkracht wordt dan bekeken of de leerling gegroeid is volgens de lijn die wij passend vinden bij de mogelijkheden van het kind. Het totaalbeeld van het kind geeft aan hoe wij ons onderwijs moeten aanpassen op de onderwijsbehoeften van het kind. Met het team en de directie wordt er gekeken hoe de Springschans het doet als school. Waar liggen er kansen en wat gaat er al goed? Hierna worden er met het team ambities geformuleerd voor de periode tot aan de volgende citotoetsen in juni 2023. Soms heeft een kind andere talenten dan het cognitieve leren. De Springschans vindt het belangrijk om ook die kanten te benadrukken. We kijken dus ook naar inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dit geeft ons heel veel informatie over de mogelijkheden van een kind en het mogelijke uitstroomniveau aan het einde van de basisschool. De belangrijkste voorwaarde om tot een optimale ontwikkeling te komen is het welzijn van een kind.
 
Tot slot nog even dit:
 
Het heeft geen zin om te oefenen voor een toets of er teveel nadruk op te leggen. Wel is het zinvol om te zorgen dat een kind goed uitgerust is en geen afspraken onder schooltijd heeft op de momenten dat de toets weken gaande zijn. Voor kinderen is het belastend als zij apart van de groep getoetst moeten worden omdat zij op dat moment in de tandarts/orthodontiststoel zaten. Het zou fijn zijn als dat buiten de schooltijden om gebeurt.