Dynamisch leren

Bewegen, buiten leren, spelen zonder te veel regels en diverse leervormen

Competentie

Het team van de Springschans doet er alles aan om het zelfvertrouwen van leerlingen te versterken. Voor het onderwijs houdt dit onder meer in dat de leerkracht: 
  • uit leerlingen die meer aan kunnen, dan het basis aanbod, het maximale haalt;
  • vertrouwen stelt in de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling; 
  • fouten en vergissingen bespreekbaar maakt. 
 

Talentkracht

De theorie over meervoudige intelligentie van Gardner heeft ons geïnspireerd tot het werken met talentkracht. Gardner definieerde acht intelligenties. Iedere persoon ontwikkelt zich meestal in een aantal van deze intelligenties sterker dan in de andere.

Leerlingen op school zijn dan ook op verschillende manieren ‘knap’. Het gaat er niet om hoe knap je bent, maar hoe je knap bent. Iedereen is op zijn of haar eigen manier knap! In het onderwijs op De Springschans proberen wij een beroep te doen op alle intelligenties zodat kinderen zich breed ontwikkelen en gebruik maken van hun sterkst ontwikkelde intelligenties (talentkracht). 
 

Thematisch werken

Er wordt schoolbreed thematisch gewerkt. De keuze van de schoolthema’s (met verantwoording naar de kerndoelen) wordt in een jaarplanning vastgelegd. Daartussen liggen perioden waarin de groepen een eigen thema kiezen. Eenmaal per jaar wordt een schoolthema afgesloten met een open avond waar ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid krijgen gemaakte werkstukken te bekijken. 
 

Spelend leren

We combineren spelen en leren. Lekker naar buiten –in de natuurtuin of op het schoolplein– samen sommen oplossen en opdrachten uitwerken.

We geven groep 1 tot en met groep 8 de ruimte om spelend te leren.

 

Beweging en sport

We bieden de kinderen veel verschillende sporten aan. Dit doen we op school, tijdens clinics bij sportverenigingen en schoolreisjes. 

Hardloopwedstijd Maalwaterrun
De Springschans heeft met de inzet van de leerlingen al diverse keren de 'PCC Maalwater Run en Walk Heiloo' gewonnen!

 
 


VO-week door ouders!

Groep 8 heeft in de laatste maand van school een Voortgezet Onderwijs Week. Elk uur een ander vak en een andere leerkracht! Deze lessen worden gegeven door de ouders en verzorgers.

Op deze wijze kunnen de leerlingen kennismaken met het ritme van VO én met verschillende beroepen. Daarnaast vinden ouders het heel leuk om een bijdrage te kunnen leveren.