Mens, natuur en maatschappij

Interesse voor elkaar en voor maatschappij

Relatie

Het team van de Springschans spant zich ervoor in, dat elk kind zich veilig, aanvaard en gewaardeerd voelt, dat het een eigen plek heeft. Dat heeft met sfeer te maken, met ruimte geven, met beschikbaar zijn, met de tijd nemen voor kinderen. 
 

Leefstijl 

Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

Op de Springschans werken wij van groep 1 t/m 8 met de methode Leefstijl. Anouk Vennik is bij ons op school de coordinator van Leefstijl. Zij zal op dit vlak aanspreekpunt zijn voor zowel kinderen, leerkrachten als ouder.

 

Natuur en techniek

Ons onderwijs brengt kinderen in aanraking met wetenschap, natuur en techniek, zodat zij ook hier hun talenten kunnen ontdekken en een positieve houding ten aanzien van wetenschap, natuur en techniek ontwikkelen.  

 

Humanistisch Vormend Onderwijs (H.V.O.)

In de groepen 6, 7 en 8 bieden wij Humanistisch Vormend Onderwijs (H.V.O.) aan. Het stimuleert kinderen om kritisch en creatief na te denken over normen en waarden. Kinderen leren zelfstandig oordelen en handelen, zodat ze daarover verantwoording kunnen afleggen en ze bewust zin en vormgeven aan het eigen leven en dat van anderen. De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: vriendschap, pesten, sociale vaardigheden, verliefd zijn, puberteit, anders zijn en burgerschapsvorming. 

 


Zijn wie je bent

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich leren ontwikkelen, ontplooien en samen ondernemen in een sociaal veilige omgeving. De ruimte geven om ze te laten zijn wie ze zijn.
 

Zorgen voor de natuur

Samen zorgen we voor de natuurtuin en het schoolplein. Het grootonderhoud wordt natuurlijk gedaan maar het netjes houden van de tuin en het plein doen we samen. Met de leerlingen en soms met hulp van de ouders. 

Onderzoek en techniek

Nadenken over wat er allemaal mogelijk is. Samen al denkend, kijkend en bouwend een oplossing zoeken.