Nieuwe leerlingen


Kennismaking

Wat leuk dat jullie op onze site kijken omdat jullie wellicht geïnteresseerd zijn in een plek voor zoon of dochter op De Springschans.
De school groeit de afgelopen jaren gestaag. Kinderen, ouders en teamleden hebben het naar hun zin. 
Voordat jullie de keuze maken en wij tot inschrijving overgaan laten we jullie graag de school zien. We onderzoeken samen of we het passend onderwijs kunnen bieden dat nodig is voor jullie kind. Tevens kijken wij naar het aantal leerlingen in een groep, bijvoorbeeld bij zijinstroom door een verhuizing. Gezien de groei,  kan het zich voordoen dat wij tijdelijk besluiten om een wachtlijst in te stellen. Daarover informeren wij, als jullie contact leggen voor een rondleiding. Vooralsnog, hartelijk welkom!
 

Onze school is dagelijks bereikbaar om kennis te komen maken. Je kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met rondleiding. Neem telefonisch contact op met een van de leden van het management team. Wij zijn bereikbaar op nummer 072 5331327.
 

Aanmelden

Voor aanmelding dient een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te worden ingeleverd.
Je kunt hier het inschrijvingsformulier downloaden.
 

Voor het eerst naar school

Als jullie kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat eigenlijk wel spannend, ook voor de ouder. Ongeveer 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt, komt een van de groepsleerkrachten op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek kunnen we rustig kennis met elkaar maken en kunnen wij je vragen beantwoorden. Je kunt ons dan ook op de hoogte brengen van bijzonderheden over jullie kind waar we rekening mee moeten houden.

Na het huisbezoek mag jullie kind 5 ochtenden komen wennen. Op de jaarlijkse informatieavond ontvangen ouders uitgebreide informatie. 
 

Vanaf 4 jaar 

Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Ouders zijn dan verplicht om het kind naar school te laten gaan. In overleg met de groepsleerkracht kun je jullie kind als het vijf jaar is en hij/zij vermoeid is, nog af en toe een dagdeel thuishouden. Deze regeling vervalt zodra een kind 6 jaar is geworden.