Nieuwe leerlingen


Kennismaking

Onze school is dagelijks bereikbaar om kennis te komen maken. Je kunt een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek met rondleiding. Neem telefonisch contact op met een van de leden van het management team. Wij zijn bereikbaar op nummer 072 5331327.
 

Aanmelden

Voor aanmelding dient een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te worden ingeleverd.
Je kunt hier het inschrijvingsformulier downloaden.
 

Voor het eerst naar school

Als jullie kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat eigenlijk wel spannend, ook voor de ouder. Ongeveer 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt, komt een van de groepsleerkrachten op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek kunnen we rustig kennis met elkaar maken en kunnen wij je vragen beantwoorden. Je kunt ons dan ook op de hoogte brengen van bijzonderheden over jullie kind waar we rekening mee moeten houden.

Na het huisbezoek mag jullie kind 5 ochtenden komen wennen. Op de jaarlijkse informatieavond ontvangen ouders uitgebreide informatie. 
 

Vanaf 4 jaar 

Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Ouders zijn dan verplicht om het kind naar school te laten gaan. In overleg met de groepsleerkracht kun je jullie kind als het vijf jaar is en hij/zij vermoeid is, nog af en toe een dagdeel thuishouden. Deze regeling vervalt zodra een kind 6 jaar is geworden.