´╗┐
Nieuws van de directie
41 gezinnen hebben ons van feedback voorzien door middel van de enquête die rond de kerstvakantie is uitgezet. Dank daarvoor. De school krijgt een 4.39 uit een score van 5. Ouders zijn over het algemeen positief over de school. We krijgen van jullie complimenten. Positieve ervaringen creëren we samen.

De communicatie mag aandacht krijgen op het punt van frequentie. Deze is soms te hoog en gaat over verschillende kanalen. Het vieren van het Koningsfeest wordt gemist, en in mindere mate vader en moeder dag. Het Sinterklaasfeest, kerst en met name het openingsfeest van een schooljaar, staan met stip op één. De groei van de school is voor ouders een punt van aandacht.

Acties vanuit de feedback:
Waar mogelijk zal de communicatie meer beperkt worden tot de maandelijkse nieuwsbrief en aparte informatie uit de groep waar zoon of dochter zit. Informatie die corona gerelateerd is, zal met name afgestuurd worden als er ontwikkelingen zijn die om urgentie vragen. De MR heeft aangegeven mee te willen denken over de wijze van communicatie. Tevens hebben zij aangegeven zich te willen buigen over de festiviteiten in de school, waaronder Koningsdag en vader en moeder dag. Zij komen op korte termijn met een advies.
De groei van de school maakt veel mogelijk. Het zorgt voor stabiliteit van de organisatie. Onder meer in school- en kwaliteitsontwikkeling, het personeelsbestand en de financiële mogelijkheden, ook wat betreft inzet van extra ondersteuning in de groepen en het creëren van enkele minder grote groepen.
 
 
 
Het dilemma vormt de fysieke ruimte van het gebouw. Scholen mogen niet zomaar bijbouwen. Over een periode van 5 jaren moet aangetoond kunnen worden dat de groei zich doorzet. Dat is voor nu niet aantoonbaar.
Het alternatief is uitwijken met groepen naar een schoolgebouw elders, dat lokalen vrij heeft. Wij kiezen nu voor de herinrichting van het gebouw. Waarbij we zoveel mogelijk de bestaande functionaliteiten willen handhaven. Zoals de mogelijkheid om ‘op de planken’ te kunnen uitvoeren. Een ontwerpbureau en onze medewerkers van ISOB denken daarin mee.