´╗┐
Protocol Covid
Ter herinnering; Volwassenen betreden de school op afspraak.
Ouders komen alleen in school als zij gezond zijn. Ontsmetten
hun handen bij de ingang. Houden ruim 1,5 meter afstand, ook
bij het brengen en halen op het schoolplein. Er wordt door het
ministerie gewerkt aan een nieuw protocol voor het
basisonderwijs. Deze week ontvangt u van ons een nieuwe
update over de regels die vanaf 8 februari van kracht zijn.