´╗┐
nieuws van de MR
Het schooljaar is alweer begonnen en binnen de MR, zijn we weer aan het opstarten. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn bijna rond. De eerste vergadering zal eind september plaatsvinden. In deze vergadering staat op de agenda: Jaarplan MR met daarin de doelstellingen MR, vergaderdata, taakverdeling binnen de MR; Scholing behoefte van de MR leden; Doelstelling van de directie. In de volgende info hopen wij u wat meer informatie te kunnen geven over bovenstaande onderwerpen.