´╗┐
Ontwikkeling
Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met Snappet
rekenen. Dit is één van de ontwikkelingen van de school. Met de
verschillende bouwen (1 t/m 3, 4 en 5, 6 t/m 8) samen als team het
thema onderwijs verdiepen en versterken is een tweede onderwerp
waarop wij ons scholen en uitvoering aan geven. Op onze eigen
website en op de site scholenopdekaart, bij profiel van de school,
kunt u met ons meelezen welke schoolontwikkelingspunten prioriteit
hebben. Ze zijn gericht op de ontwikkeling van De Springschans als
ondernemende leer- leefgemeenschap. Een plek waar uw kinderen
graag willen zijn en stappen kunnen zetten in hun ontwikkeling,
zowel cognitief als in hun brede persoonlijkheidsontwikkeling. De
driehoek, ouders-leerling-leerkracht(team) ervaren wij als een sterk
kenmerk van De Springschans. Wij doen het samen.