´╗┐
nieuws van de directie
Wij krijgen enkele signalen over het continurooster, het wordt
gewaardeerd; met de MR is vastgelegd dat in 2021 een
enquête uitgezet wordt. Contractueel zijn wij voor schooljaren
2020-2022 gebonden.

De schoolfotograaf komt op 8 juni. Helaas kunnen broertjes
en zusje dit jaar niet op de foto.

Heeft u behoefte aan ondersteuning in uw gezin omdat u in deze tijd aanloopt tegen
dilemma's, dan kunt u contact opnemen met de Jeugd en Gezin- coach van de gemeente
Heiloo: Het contact met een jeugd en gezinscoach kan een eenmalig gesprek zijn maar
er kunnen ook meerdere gesprekken plaats vinden. Er wordt geen dossier aangemaakt
naar aanleiding van vragen. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar via het algemene
telefoonnummer van de gemeente 072-5356666.

De Springschans groeit! Onze successen zingen zich rond. Nieuwe ouders voelen zich
aangetrokken door de sfeer en de aanpak in onderwijs op De Springschans. De groei zit
met name in groep 1,2 en 3. De extra inzet qua personeel, die we daardoor volgend
schooljaar kunnen realiseren, zetten we in op deze groepen. Het plan voor nu: op de
ochtenden wordt groep 3 gesplist in twee groepen met een eigen leerkracht. Op de
middag werken de groepen en leerkrachten (1),2 en 3 intensief samen met spel en
thema's. Zij krijgen beschikking over 5 lokalen. Het onderbouw team geeft gezamenlijk
vorm aan het onderwijs. Op de infoavond bij de start van het schooljaar wordt u
hierover uitvoerig geïnformeerd.

De groepen 4 en 5 zijn het middenbouw team. De groepen 6 t/m 8 zijn volgend jaar
boven in het gebouw en vormen het bovenbouw team. Natuurlijk als team Springschans
vanuit een gemeenschappelijke visie en missie.

In de groepen 1/2 wordt de verjaardag van juf Rivka en juf Maartje gevierd op vrijdag
26 juni.
De andere groepen slaan een jaartje over.

Graag willen we er u op wijzen dat de lessen om 8.35 uur van start gaan. Het valt ons
op dat het enkele kinderen
te laat op school zijn.
Om zicht te hebben op het aantal kinderen dat wij van 14.30 uur tot 15.30 uur
opvangen totdat de BSO start, ontvangen wij graag
een bericht van u.