Lestijden

Schooltijden en eigen continurooster creëren


Groep 1 t/m 4

ochtend middag
maandag/dinsdag/donderdag 8.35 – 12.15 13.30 – 15.30
woensdag 8.35 – 12.30 vrij
vrijdag 8.35 – 12.15 vrij


 

Groep 5 t/m 8

ochtend middag
maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 8.35 – 12.15 13.30 – 15.30
woensdag 8.35 – 12.30 vrij
     
 


Afspraken schooltijden

De deuren zijn open

's ochtends: inlooptijd voor leerlingen en ouders van alle groepen. 
  • De groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 8.30 uur naar binnen (worden gebracht). 
  • De bel gaat om 8.25 uur.
's middags: inlooptijd voor leerlingen van alle groepen. 
  • De groepen 1 t/m 8 kunnen vanaf 13.20 uur naar binnen (worden gebracht). 
  • De bel gaat om 13.25 uur.
Stuur uw kind niet te vroeg naar school!  Er is vanaf 8.25 uur en 13.20 uur toezicht in de klas.

 

Einde van de schooldag

De kinderen van de groepen 1, 2 en 3 worden door de leerkracht bij de ouders op het plein gebracht. De kinderen van de overige groepen verlaten zelfstandig de klas en het gebouw.

 

Rol van de ouders

De inlooptijd is bedoeld om rustig afscheid te nemen van uw kind en om in het kort noodzakelijke mededelingen te doen aan de leerkracht. Als u langer wilt praten, kunt u een afspraak maken.

 

 

Eigen continurooster creëren

Op de Springschans kunt u uw eigen continurooster creëren. Door gebruik te maken van de voor-, tussen- en naschoolse opvang is het mogelijk uw kind (-eren) vanaf 7 uur te brengen en om uiterlijk 18.30 uur weer op te halen, dit alles onder 1 dak. Natuurlijk zijn dit opties waar uw gebruik van kunt maken; uw kunt uw kind (-eren) ook zelf de klas in brengen en ophalen en tussen de middag thuis laten lunchen.