Verlofaanvragen


 

Download informatie en formulieren

 

Wanneer verlof aanvragen

Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Vanaf deze leeftijd moet elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directie worden aangevraagd. 
Waar mogelijk moet dit acht weken van te voren worden gedaan door middel van een verlofaanvraagformulier. Het ministerie van Onderwijs verstaat onder extra verlof:

  • verlof wegens familieomstandigheden, zoals huwelijk, begrafenis of jubileum.
  • verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties
  • verlof in verband met speciale medische omstandigheden.

 

Vakantie buiten de schoolvakanties

De Leerplichtwet biedt geen ruimte voor het verlenen van extra vakantieverlof buiten de vastgestelde vakantieperiodes. Er is één uitzondering op de regel, namelijk wanneer één van de beide ouders een beroep heeft/hebben waarbij het niet mogelijk is vakantie op te nemen tijdens de vastgestelde vakantieperiodes. U kunt dan denken aan beroepen binnen de sector horeca en het agrarisch bedrijf. Beroepen waar in het hoogseizoen (april t/m september) het grootste deel van het jaarinkomen verdiend wordt.

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.