Verlofaanvragen


 

Download informatie en formulieren

 

Wanneer verlof aanvragen

Sinds de invoering van de basisschool (1 augustus 1985) zijn kinderen vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Vanaf deze leeftijd moet elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directie worden aangevraagd. 
Waar mogelijk moet dit acht weken van te voren worden gedaan door middel van een verlofaanvraagformulier. Het ministerie van Onderwijs verstaat onder extra verlof:

  • verlof wegens familieomstandigheden, zoals huwelijk, begrafenis of jubileum.
  • verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties
  • verlof in verband met speciale medische omstandigheden.

 

Vakantie buiten de schoolvakanties

De Leerplichtwet biedt geen ruimte voor het verlenen van extra vakantieverlof buiten de vastgestelde vakantieperiodes. Er is één uitzondering op de regel, namelijk wanneer één van de beide ouders een beroep heeft/hebben waarbij het niet mogelijk is vakantie op te nemen tijdens de vastgestelde vakantieperiodes. U kunt dan denken aan beroepen binnen de sector horeca en het agrarisch bedrijf. Beroepen waar in het hoogseizoen (april t/m september) het grootste deel van het jaarinkomen verdiend wordt.

 

Elk kind twee dagen facultatief vrij!

Naast bovenstaande dagen krijgt elk kind twee dagen facultatief vrij. Zie het als snipperdagen. Deze dagen hoeven niet opgenomen te worden. Deze dagen mogen wel opgenomen worden, met uitzondering van de eerste en de laatste twee weken van het schooljaar en de weken waarin de citoweken worden afgenomen. Mocht u gebruik willen maken van dit verlof, dan kunt u het verlof aanvragen via het formulier wat op de website te vinden is. De citoweken zijn van 20 januari tot en met 7 februari en van 2 juni tot met 18 juni.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld.