leefstijl informatieavond
Dinsdagavond 13 september was er op school een informatieavond over de methode Leefstijl. Met deze nieuwe methodiek sociaal-emotionele vaardigheden werken wij vanaf dit schooljaar vanaf groep 1. Inmiddels zijn alle groepen begonnen met het eerste thema "de groep, dat zijn wij’. Dit thema gaat over sfeer en afspraken in de groep. Voorafgaand aan elk thema zult u van de leerkracht informatie krijgen via Ouderportaal. Het tweede thema "praten en luisteren" zal na de herfstvakantie starten en gaan over communicatie.