´╗┐
oproep nieuwe MR-leden
De medezeggenschapsraad (MR)  bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Met ingang van komend schooljaar (2016/2017) zullen twee ouders de MR verlaten. Erwin Huijzer omdat zijn dochter Ella naar de middelbare school gaat en hij geen kinderen meer op de Springschans heeft. René Hogeveen omdat hij na 3 jaar ruimte wil geven aan andere ouders om een rol te vervullen in de MR.  Door het aftreden van Erwin en René zijn we op zoek naar twee ouders die lid wil worden van de MR.   Ook binnen de personeelsgeleding treedt een wijziging op. Tine Jansen gaat haar plaats binnen de personeelsgeleding in de MR verruilen voor een plaats in de GMR. Hierdoor zal een nieuw lid van het personeel tot de MR toetreden.   De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.  Onderwerpen die op onze agenda’s staan zijn bijvoorbeeld: • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie) • het schoolplan • de besteding van geld en gebouwen • het vaststellen van vakanties en vrije dagen • communicatie en betrokkenheid naar ouders • veiligheid (in en rond de school). Op de website van De Springschans vind je onder het kopje  ‘ouders’ meer informatie over de MR. Daar vind je ook de contactgegevens van de MR-leden. Als je vragen hebt kun je natuurlijk ook contact zoeken met één van de MR-leden.   Wil je mee praten en invloed uitoefenen op het schoolbeleid, stuur dan een e-mailtje naar de secretaris van de MR, Maartje van der Vaart. maartje.vandervaart@isobscholen.nl