Natuurtuin

De natuur hoort bij De Springschans!


Natuurtuin

Onze natuurtuin geeft de kinderen ruimte om te ontdekken, te spelen, buiten te leren en samen te zijn. Daarnaast organiseren we leuke activiteiten in en om de natuur. Zoals het blote-voeten-pad, bloemlinten zaaien en het project Let’s do it! (opruimen van vervuiling in de natuur).

Ook worden de tuin en het plein veelvuldig gebruikt om leerstof op een andere manier dan via de boeken te verwerken.Duurzaamheid

  • Lege batterijen horen niet in de vuilnisbak. Onder de balie bij de keuken staat een container waarin de batterijen kunnen worden gedeponeerd! De school verzamelt er punten mee die kunnen worden ingewisseld voor leuke artikelen voor de leerlingen. Zie voor meer informatie: www.legebatterijen.nl
  • Oud papier verzamelen wij in de container aan de straatkant. De opbrengst hiervan komt ten goede aan De Springschans.
  • Informatie naar de ouders versturen wij zoveel mogelijk via Ouderportaal. Hiermee besparen wij op papier- en kopieerkosten.