Ons schoolgebouw

Bij het bos in het centrum van Heiloo


OBS De Springschans beschikt over een prachtig gebouw (2009) dat vlak bij het bos in het centrum van Heiloo is gevestigd. 
 

Ons gebouw

Duurzaamheid, het luchtklimaat, licht en comfort spelen de hoofdrol in het gebouw. Er is een aula/speelzaal aanwezig. Hierin wordt onder andere gegymd door de kleuters, maar de zaal wordt ook gebruikt voor voorstellingen, bewegend-leer-lessen, drama voor alle groepen, naschoolse cursusssen voor kinderen en de tussenschoolse opvang (overblijven).
 

Deuren open

Ouders en kinderen komen binnen via het schoolplein. Vanaf vijf voor half negen staan de deuren open voor de kinderen en hun ouders en is er toezicht op het plein. Alle leekrachten staat bij de deur van het lokaal om alle kinderen persoonlijk te ontvangen. De schoolbel wordt vijf minuten voor aanvang van de lessen geluid. 
Om vijf over half negen starten alle groepen en verlaten de ouders de school.

BSO en peuterspeelzaal Villa Lilla heeft een eigen afdeling in het gebouw.