Waar vind je onsOBS De Springschans beschikt over een prachtig gebouw (2009) dat vlak bij het bos in het centrum van Heiloo is gevestigd.

Ons gebouw

Duurzaamheid, het luchtklimaat, licht en comfort spelen de hoofdrol in het gebouw. Er is een aula/speelzaal aanwezig. Hierin wordt onder andere gegymd door de kleuters, maar de zaal wordt ook gebruikt voor voorstellingen en de tussenschoolse opvang (overblijven).

Ouders en kinderen komen binnen via het schoolplein. Vanaf half negen staan de deuren open voor de kinderen en hun ouders en is er toezicht op het plein. In de klas zijn de leerkrachten aanwezig om de kinderen op te vangen. De schoolbel wordt vijf minuten voor aanvang van de lessen geluid. 
Om vijf over half negen moeten alle kinderen in de klassen zijn en verlaten de ouders de school.

BSO  en peuterspeelzaal Villa Lilla heeft een eigen afdeling in het gebouw.
 

Locatie

OBS De Springschans
Breedelaan 6
1851 MA Heiloo