Creatief en ondernemend

Creatief denken, creatief zijn, uitdagingen aangaan en eigen keuzes maken

Autonomie

Het team van de Springschans bevordert zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen. Het wil leerlingen meer en meer verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen keuzes. Voor onderwijs betekent dat onder meer dat de kinderen: 
- meedenken en meebeslissen over vorm en inhoud van de thema’s;
- leren zelf hun activiteiten te plannen en problemen op te lossen. 
 

Cultuureducatie

Met daarin aandacht voor kunst, erfgoed en media. Dit zien wij als een van de middelen om kinderen in contact te brengen met onderliggende waarden in de samenleving.  

 

TopOndernemers

voor groepen 3 t/m 8

De samenleving is constant in verandering. Van een industriële samenleving die in de vorige eeuw nog heel dominant was naar een kennis- of informatiemaatschappij waarin het belangrijk is dat je zelf actief participeert in diverse netwerken of wel netwerksamenleving. De continue ontwikkeling op technologisch vlak zorgt er voor dat we nu op een andere manier werken, leven en leren. 

Als school willen we inspelen op die ontwikkeling en hebben daarom een methode Wereldoriëntatie gekozen die volledig voldoet aan deze onderwijseisen van deze tijd. De kinderen werken nu met Topondernemer, en niet meer met aparte vakken meer zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek. In de methode ‘TopOndernemers’ zijn deze vakken geïntegreerd (in elkaar). Zo kan het voorkomen dat de ene leerling met ‘aardrijkskunde’ bezig is en de ander met ‘geschiedenis’ of ‘biologie’. De kinderen krijgen een opdracht en gaan daarbij zelf vragen bedenken en krijgen vragen van leerkrachten om een antwoord te zoeken in diverse bronnen (boeken, computer, gesprekken met derden, excursies etc.).  
 


Schoolpleincafé

Voor de  afsluiting van de Avondvierdaagse organiseren de leerlingen van groep 8 het Schoolpleincafé. Het schoolplein is ingericht als een heus grandcafé. De leerlingen verkopen die avond zelfgebakken taart, muffins, wraps en cupcakes. De muziek wordt ook door de leerlingen van groep 8 verzorgd. 

De opbrengst gaat naar een leuke activiteit voor school. Over de exacte invulling kunnen de leerlingen gezamenlijk hun stem uitbrengen.

Het Schoolpleincafé is inmiddels een vast en jaarlijks terugkerend evenement van De Springschans.  

 

Poppenkast

De kleuters genieten weer van de maandelijkse poppenkast!
Deze dag: Roodkapje en de wolf!

 

Expressie

We bieden de leerlingen veel verschillende technieken aan en ruimte voor eigen expresie.

Het stilleven 'Zonnebloemen' met de gebruikte techniek, geeft altijd prachtige en hele verschillende resultaten. Dat is ook voor de leerlingen leuk om van elkaar te zien.

 


Kinderboekenmarkt

Tijdens de kinderboekenweek kunnen leerlingen uit alle groepen hun boeken verkopen. We stimuleren de leerlingen er met elkaar leuke marktkleedjes van te maken.

Ouders en grootouders zijn welkom om hun kinderen te helpen én om boeken te kopen :-) .