Leefstijl


Wat is Leefstijl?
Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

 

Opbouw en achtergronden
In de lesprogramma’s van Leefstijl is een duidelijk verband te vinden tussen de wijze waarop groepsvorming plaatsvindt en de opbouw van de lessen. Ervaringsgericht leren staat centraal. Dat gebeurt tijdens de groepsactiviteiten die de wisselwerking tussen kinderen stimuleren. Het uiteindelijke leereffect is het resultaat van vier fasen die gebaseerd op de leerstijlen volgens Kolb. Verder zijn theorieën over humanistische psychologie (Carl Rogers), transactionele analyse (Eric Berne), geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg), meervoudige intelligentie (Howard Gardner), coöperatief leren (Spencer Kagan), het Johari-venster, social learning theory (Albert Bandura), het ijsbergmodel, plustaal en de Socratische dialoog verwerkt. De Nederlandse psychologe dr. Martine Delfos heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het materiaal voor primair onderwijs.

Springschans
Op de Springschans werken wij van groep 1 t/m 8 met de methode Leefstijl. Anouk Vennik is bij ons op school de coordinator van Leefstijl. Zij zal op dit vlak aanspreekpunt zijn voor zowel kinderen, leerkrachten als ouder.