Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
13-05-2019
Sportdagen
Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSVterrein. We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en hoogspringen en op het voetbalveld spelen we voetbal, slagbal en frisbee. Dit doen we in gemengde groepen, dus 6, 7 en 8 door elkaar. Ik heb het PCC gevraagd om met hun oudste leerlingen ons te begeleiden en dat gaan ze ook doen, maar we hebben ook wat ouderhulp nodig.  Het leiden van voetbal of slagbal of frisbee, assisteren bij het begeleiden van groepjes of  kinderen met blessures ( hopelijk niet!!) , koffie/thee rondbrengen of eventueel andere voorkomende bezigheden. We starten om 09.00 uur en zijn rond 14.00 uur klaar. Als u wilt helpen kunt u zich bij mij aanmelden: bert.ketelaar@isobscholen.nl
 
Op 10 mei hebben groep 3, 4 en 5 een sportdag op het plein, en de gymzaal. De groepen 7 en 8 verzorgen deze sportdag. Alle kinderen van 7 en 8 zijn gemixt in 12 groepjes en ieder groepje heeft een sport/spelactiviteit bedacht  ( o.a. : trefbal, koningsbal sponzenloop, ring gooien) die de kinderen van de onderbouw in circuitvorm gaan spelen.  Als begeleider van elk onderbouwgroepje helpen de bovenbouwers  of ze staan bij hun spel om te assisteren, of bij de limonadetafel. Daar zijn we de hele vrijdagochtend mee bezig. Duimen voor goed weer dus!!
 
Top


06-05-2019
Leefstijl
Wij beginnen deze week met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk. De titel dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust van het feit dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is.
 
In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn alle leefstijllessen impliciet een weerbaarheidtraining tegen pesten. In de voorafgaande thema’s is gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt over omgang met elkaar, er was aandacht voor communicatie, emotionele intelligentie en zelfvertrouwen. Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan.
Top


01-05-2019
Voortgezet Onderwijs Week
4 tot en met 9 juli  heeft groep 8 Voortgezet Onderwijs Week. In deze dagen werken we zoals het op de middelbare school gaat. De kinderen hebben dus een ander rooster dan ze gewend zijn, ze wisselen van lokaal en docent per uur en ze hebben al hun spullen in hun rugzak bij zich. De klas wordt deze dagen in twee groepen ingedeeld.  We zoeken voor deze dagen nog ouders die het leuk een les te geven van 50 minuten aan beide groepen. Dit kan een les zijn over een hobby, uw werk, een taal of een ander interessant vakgebied. Mocht u tijd en zin hebben om ons hierbij te helpen dan kunt u een mail sturen naar michelle.geul@isobscholen of anouk.vennik@isobscholen.nl. U kunt dan ook uw voorkeur aangeven voor een dag of dagdeel.
Top


29-04-2019
nieuw thema onderbouw
Na de meivakantie starten de groepen 1 t/m 4 met een nieuw thema: Langs de waterkant. Bij dit thema hebben we ook een uitje. Alle groepen gaan tijdens dit thema op bezoek bij Parnassia voor de activiteit "kriebelbeestjes in en om het water".
Hiervoor hebben we ouders nodig die ons erheen willen rijden en de kinderen willen begeleiden tijdens deze activiteit. Opgeven kan bij de leerkracht van uw eigen kind.
De data:
Donderdag 16 mei - groep 1/2B
Vrijdag 17 mei - groep 3
Maandag 20 mei - groep 4
Maandag 27 mei - groep 1/2A
Top


22-04-2019
Sportdag groep 6 t/m 8
Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSV-terrein. We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en hoogspringen en op het voetbalveld spelen we voetbal, slagbal en frisbee. Dit doen we in gemengde groepen, dus 6, 7 en 8 door elkaar. Ik heb het PCC gevraagd om met hun oudste leerlingen ons te begeleiden en dat gaan ze ook doen, maar we hebben ook wat ouderhulp nodig. Het leiden van voetbal of slagbal of frisbee, assisteren bij het begeleiden van groepjes of kinderen met blessures ( hopelijk niet!!) , koffie/thee rondbrengen of eventueel andere voorkomende bezigheden. We starten om 09.00 uur en zijn rond 14.00 uur klaar. Als u wilt helpen kunt u zich bij mij aanmelden: bert.ketelaar@isobscholen.nl
Lente-
Top