Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
25-03-2019
Natuurtuin klusdag
Om alvast in de agenda te zetten: Zaterdag 6 april is er weer een natuurtuin klusdag. We starten om 9.30 uur en stoppen om 12.30 uur. Wie komt ons helpen? Elk uurtje is welkom! Graag per mail aanmelden bij michelle.geul@isobscholen.nl  
Top


06-03-2019
inschrijven Maalwaterrun
Op zondag 14 april is de Maalwaterrun 2019. Op dinsdag 12 maart kunnen kinderen en ouders zich voor deze run inschrijven. Al het geld van de inschrijvingen gaat rechtstreeks naar sportclinics voor alle groepen van de school. Wij hopen ook dit jaar weer op een grote deelname van de Springschans, zodat we veel gebruik kunnen maken van de sportclinics bij de verschillende sportverenigingen in Heiloo. 
Top


28-02-2019
directienieuws
De inloopavond voor de vakantie hebben wij als een feestje ervaren. De enorme betrokkenheid van ouders bij het werk van hun kind en de groep voelt bijzonder goed.  
 
Oudertevredenheidsonderzoek; graag vernemen wij van u op welk vlak wij het nog beter kunnen doen en wat u op dit moment waardeert. In de week van 4 maart versturen wij een link naar uw mailadres. Naast deze enquête stellen wij het op prijs als u bij ons binnen loopt als er zaken zijn die u met ons wilt delen, of als u vragen heeft.  
Kinderstralen, de overblijforganisatie, heeft aangegeven dat hun tevredenheidsonderzoek nog even op zich laat wachten.  
De school neemt afscheid van het huidige schoonmaakbedrijf. Wij hebben op dit moment enkele offertes uitgezet, en verwachten uiterlijk 1 mei van start te gaan met het nieuwe bedrijf.   
Dit schooljaar, waarschijnlijk in de zomervakantie, zal er groot onderhoud aan de binnenzijde van de school plaatsvinden. Dit zal betekenen dat bij de start van het nieuwe schooljaar de school er weer fris bij staat.  
Mogen wij u herinneren aan 15 maart, de landelijke stakingsdag. De Springschans is op die dag gesloten. Wilt u het ons tijdig laten weten als u zelf niet voor opvang kunt zorgen, dan denken we met u mee.
Top