Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
04-10-2019
Boekenmarkt
De Kinderboekenweek gaat binnenkort weer van start. In de klassen zal er op verschillende
manieren aandacht besteed worden. Een aantal groepen krijgen een les in de Bibliotheek van
Heiloo. Andere groepen krijgen een workshop in hun eigen lokaal.
Traditioneel sluiten wij de Kinderboekenweek altijd af met de Boekenmarkt. Op donderdag 17
oktober vanaf 14.15 uur kunnen de kinderen hun boeken weer op een kleedje uitstallen. Prijzen
tot 1 euro. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom. Om 15.15 uur ruimen we de
boeken en kleedjes weer op en sluiten we de dag nog af in de klas.
Top


26-09-2019
nieuws van de directie
De vijfde week van het schooljaar is in volle gang. Iedereen is weer
gewend en heerlijk aan de slag.
Wij kijken terug op een geslaagde studiedag voor alle medewerkers
van de ISOB scholen, een leerzame dag over kindermishandeling.
Een schokkende realiteit in Nederland. 120.000 kinderen verkeren
op één of andere wijze in een dergelijke situatie. Hoe handel je als
team bij het vermoeden van kindermishandeling, welke instanties
kunnen de school, het kind en de ouders helpen. Wij blijven daar
met elkaar over in gesprek en zullen handelen als dat noodzakelijk
is. Veiligheid voor ieder kind is één van onze kernwaarden van
waaruit wij werken.
Voor de uitwerking van het schoolplan en de acties die we gaan
ondernemen op de kernwaarden, samen, ruimte, open, veilig en
ondernemend, hebben we op 28 en 29 oktober twee studiedagen.
We bezoeken onder andere scholen, die voor ons inspiratie kunnen
opleveren.
Top


23-09-2019
Nieuws van de MR
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de eerste MR vergadering staat gepland op 30
September. In de bezetting van de MR is dit jaar geen verandering, Lobke Insing, Ellen van Dam,
Rivka van den Heuvel, Syl Moerkerk, Kim Tam en Saskia Burden. U kunt ons desgewenst even
aanschieten in de klas of op het plein of een mail sturen naar: mr.springschans@isobscholen.nl
Wij gaan ook dit jaar weer ons best doen om uw belangen te behartigen.
Top


16-09-2019
Bibliotheek op school

Leerlingen van de Springschans kunnen op school gebruikmaken van een speciaal digitaal leerlingenportaal van de Bibliotheek. Dit wordt op school gebruikt om boeken te lenen en te reserveren en informatie uit geselecteerde bronnen halen, bijvoorbeeld voor werkstukken. Ze vinden er een uitgebreide zoekmachine, de mogelijkheid om een leeslogboek bij te houden en een eigen pagina boordevol gegevens. Ook hebben ze toegang tot websites en filmpjes, gericht op hun eigen leeftijd. Al deze mogelijkheden zijn ook thuis beschikbaar!
Ga hiervoor naar: https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?vestnr=5771;var=dbos. (Of: via de website van school of bibliotheek. Klik op www.bibliotheekheiloo.nl onder ‘dBos’ op het logo van de Springschans.)

Alle kinderen van de Springschans hebben nu twee bibliotheekabonnementen, die ook aan elkaar gekoppeld zijn. Thuis kunt u dus ook zien

wat uw kind op school leent. Heeft uw kind nog geen pasje? Dan ligt dat klaar in de bibliotheek.  

Top