Op de Springschans is er een ouderactiviteitencommissie; kortweg OAC genaamd.
De OAC helpt de school bij de organisatie van feesten en activiteiten.

De commissie is als volgt ingedeeld: 
 

Ruben Mogge
Voorzitter
ruben.mogge@gmail.com

 
Mandy Stoop mandy_stoop@hotmail.com
Manon de Nooijer  manon.de.nooijer@gmail.com
​ Jantien Niekus  
  Gert Jan
penningmeester
 
Trynke Osinga- Tiemersma  
Joselien Eigenraam  Elk OAC lid coördineert de communicatie richting de ouders en school en is contactpersoon voor budget gerelateerde aan/vragen en legt verantwoording af naar de penningmeester. 
Ieder jaar zal de OAC het budget vaststellen en deze zijn openbaar. U kunt deze bij de OAC ten alle tijden ter inzage opvragen of bekijken.

Wilt u ook helpen bij activiteiten dan kunt u zich aanmelden bij de leden van de OAC.

Heeft u ideeën, vragen of eventuele opmerkingen kunt u naar 1 van de leden een mail sturen of hen persoonlijk aanspreken.