´╗┐
Nieuws van de directie
Schooljaar 2021-2022 zit er bijna op. We hebben er samen een mooi jaar van gemaakt. Op onze site kunnen jullie medio juli het jaarverslag lezen en tref je de schoolgids 2022-2023 aan.
Op ‘scholen op de kaart.nl’ staat de school uitgebreid
gepubliceerd.

De eindmusical van groep 8 in De Beun was een enorm succes. Onder leiding van 'regisseur’ Tineke is er menig
acteer en zangtalenten ontdekt. Wij wensen de kinderen een fijne VO tijd toe.

Zet alvast in de agenda:
- donderdag 1 september vieren we de opening van het
schooljaar. Dit jaar is het thema 'kookshow’. Er is een
theatervoorstelling voor de kinderen gedurende dag, zij
maken hapjes en ontvangen jullie vanaf 14.00 uur
feestelijk, voor een muzikale opening van het
schooljaar 2022-2023.
- Op maandag 26 september wordt er een interessante
informatieavond bij ons op school georganiseerd met
als thema “ veilg online opgroeien”.

De Springbucks koffiecorner krijgt het steeds drukker. We hebben een gesprek gehad over de besteding van de inkomsten. De helft sparen zij voor het schoolkamp in groep 8 en voor de andere helft wordt nagedacht over een goed doel. Bij de start van het schooljaar zal 'de directie van De Springbucks’ daar meer over vertellen. Binnenkort is er een gesprek met de Regiobank in Heiloo om te onderzoeken wat zij voor hen kunnen betekenen. Een van de kernwaarden van De Springschans is ‘ondernemend’. De kinderen zijn voor deze onderneming enorm enthousiast om er uitvoering aan te geven.

Aan jullie het verzoek alert te blijven op verkoudheid en te testen als daar aanleiding toe is. Op verzoek kunnen wij een test meegeven. Helaas hebben we groep 8 wegens een groot aantal positieve Corona uitslagen in de week van 4 juli gevraagd thuis te blijven om ervoor te zorgen dat zij allen bij het afscheidsfeest en het uitspringen kunnen zijn.
In de week van 11 t/m 15 juli is de stationsweg afgesloten voor al het verkeer wegens werkzaamheden. De kruising Breedelaan blijft wel open.

Blijf gezond, geniet van een heerlijke vakantie. We zien jullie graag terug op maandag 29 augustus.