´╗┐
Nieuws van de directie
De kinderen genieten weer van tal van activiteiten in school
en daarbuiten. De excursies maken ons thematisch onderwijs
betekenisvol voor de kinderen. Wat fijn dat jullie bijspringen
als dat nodig is.

Aspirant nieuwe kinderen/ouders krijgen ons bruisend
onderwijs mee via de site en jullie reclame in de buurt. Wij
houden scherp in de gaten welke groei nog passend is binnen
ons mooie onderwijs, in ons mooie gebouw, in een mooie
omgeving.
De aanpassingen in de school, het elfde lokaal en de
metamorfose van de aula, zijn akkoord bevonden en zijn
gepland voor uitvoering. Tevens zal in de groepen 3 t/m 6 het
meubilair vervangen worden, mits de leverancier aan de
materialen voor fabricage kan komen. Alle tafels in de hele
school zijn dan van dezelfde hoogte met stoelen
(comfortabeler) passend voor de leeftijd en lengte.

De informatie over de groepen en de inzet van onze collega's
is reeds met jullie gedeeld. Het team heeft nog een aantal
drukke weken voor de boeg, en heeft er zin in om straks in
augustus met jullie kinderen aan de slag te gaan. In de
nieuwsbrief van augustus/september schetsen we welke
onderwijskundige plannen wij hebben voor 2022-2023.