´╗┐
Nieuws van de directie
Na een heerlijke meivakantie kijken we onder andere terug op een knus lente ontbijt. Wat heeft iedereen goed zijn best
gedaan om een doos lekkere dingen voor de ander klaar te maken. De enorme belangstelling voor de afsluiting van het thema Tweede Wereldoorlog, ouders die door hun kinderen werden rondgeleid in hun 'museum’, wordt enorm
gewaardeerd.

De maand april is afgesloten met een supergezellige Koningsdag.
Het voelt als vanouds, de inloop van jullie als ouders en de betrokkenheid en inzet van jullie bij
de activiteiten. Op voor de laatste periode tot de zomervakantie.

In de meivakantie is de school voorzien van 160 zonnepanelen. De start van het nieuwe schooljaar staat in het teken van de verduurzaming van De Springschans. In het eerste thema van schooljaar '22-'23 ontplooien we tal van activiteiten waarin kinderen leren over dit onderwerp.

De ouders van Elife en Ilayda hebben een koffiebranderij. Hoe interessant is dat voor de kinderen van De Springbucks! We
mogen een keer komen kijken. Tevens gaan we op proef koffiebonen of snelfilter in het assortiment opnemen. (de
proef wordt gesponsord door familie Ilgor, zoals we ook al
eens gesponsord zijn door de familie van Weelderen) Keuze uit varianten en voorzien van ons Springschans logo. Tussen
inkoop en verkoop zit een stukje winst voor De Springbucks.
Pippi en Robin zijn naar bakkerij Hoetjes geweest voor een sponsoring verzoek. Verse koekjes voor bij de koffie en thee!

Reminder inschrijving broertje/zusje. Om goed zicht te houden op de leerlingaantallen en plek voor de komende jaren willen we jullie vragen tijdig zoon of dochter jonger dan vier jaar in te schrijven.