´╗┐
Nieuws van de directie
Wat fijn om jullie weer op een reguliere manier te kunnen ontvangen in school. Loop gerust binnen om met je zoon of dochter mee te kijken op de leerwand van IPC, die gedurende een thema groeit en een mooi beeld geeft van alle betekenisvolle activiteiten.

Het team heeft met elkaar gesproken over het advies van de MR over de feesten die wij op school vieren. Welke feesten we vieren, en op welke wijze, hebben we in de kwaliteitskaart FEESTEN beschreven. Jullie hulp en inzet is voor ons daarbij heel belangrijk. Lijkt het je leuk om jouw bijdrage structureler te laten zijn, neem dan contact op met de OAC van de school.
Nu de zon wat vaker schijnt, krijgt de Springbucks het drukker. Reuze gezellig om te zien. De moeders van Pippi en Mijs uit groep zeven gaan De Springbucks ondersteunen en werken met de kinderen van groep 7 verdere plannen uit. De Springbucks zal blijvend onderdeel uitmaken van de school. Een plek voor informele ontmoeting voor ouders en een plek waar kinderen betekenisvol kunnen leren. De huidige groep 7 werkt na de zomervakantie de nieuwe groep 7 in. In de aanpassing van de aula krijgt De Springbucks een prominente plek.

De plannen voor een 11e lokaal zijn in een gevorderd stadium. De ruimte van onze bibliotheek boven wordt een volwaardig lokaal. De bibliotheek wordt geïntegreerd in onze multifunctionele aula. Hiervoor denkt ontwerpbureau De Beleving met ons mee.
  
 Medio april nemen we onder de ouders en leerlingen van groep 6,7 en 8 een (enquête) veiligheidsmonitor af. Dit is een check met betrekking tot de ervaring van rond de sociale veiligheid in school. De gegevens worden anoniem verwerkt en levert voor de school een rapportage op. Deelname vergroot de betrouwbaarheid. Hiervoor wordt een link verstuurd.