´╗┐
Nieuws van de directie
Een goede start van 2022. Op 10 januari staat De
Springschans open om jullie kind(eren) te ontvangen.
Het team van De Springschans wenst jullie een sprankelend
2022.

Na een gedegen onderzoek en proefperiode gaan we van start
met IPC. (International Primary Curriculum). Een eigentijdse
thematische aanpak van wereldoriëntatie. De komende twee
jaar worden wij door Marieke Baans van IPC begeleid bij de
invoering. Binnen school wordt een specifieke IPC coördinator
opgeleid. Meer informatie: www.ipc-nederland.nl
In het verlengde van IPC, gaan twee teamleden een intensief
scholingstraject volgen tot ‘taalspecialist’. In de lijn van de
ontwikkelingen binnen De Springschans, krijgen specifieke
taalonderwijs elementen een betekenisvolle plek binnen het
thematiseren. Het gebruik maken van de kwaliteiten van de
teamleden om de school te versterken is een bewuste keuze.
Zo is er tevens een ‘rekenspecialist’ in opleiding. Samen
vormen we een ‘lerende organisatie’.

De enquête die voor de vakantie is uitgezet is door velen van
jullie ingestuurd. Fijn dat we met deze feedback aan de slag
kunnen. De enquête staat tot 12 januari 2022 open.
https://forms.office.com/r/QNCscUb5EC
Onder andere komt uit de enquête naar voren dat de
hoeveelheid aan mailverkeer als dilemma wordt ervaren. Voor
dit moment is dit met name toe te schrijven aan de Corona
updates. Het is telkens wegen, wanneer wel- wanneer niet
noodzakelijk. Het onderwerp communicatie staat op de agenda met de MR.

Wat betreft het Corona Protocol Basisonderwijs zijn er geen belangrijke wijzigingen te vermelden. De school houdt zich aan de richtlijnen en maakt op specifieke onderdelen keuzes die toegestaan zijn. Zie: lesopafstand.nl
Wij zien uit naar het nieuwe onderwijsbeleid van minister Dijkgraaf en minister Wiersma. Maar natuurlijk vooral naar een fijne voortzetting van de samenwerking met jullie en de kinderen in 2022.