´╗┐
nieuws van de MR
In onze eerste meeting van het jaar hebben we vooral gesproken over hoe de extra middelen die tot beschikking zijn gesteld voor de periode na De Pandemie. Het NPO (nationaal onderwijs plan) vormt hiervoor de basis en het wordt nu al uitgerold binnen de school. Zie eerder bericht in de deze info. Overige zaken die zijn besproken zijn de bezetting van de MR, de overige vergaderdata, en de leerlingaantallen en het daarmee samenhangende financieel plan van de school voor komend schooljaar.  We groeien nog steeds als school, daarom wordt er nu al gekeken of er misschien aanpassingen gedaan kunnen worden binnen de school om meer ruimte te creëren.  
 
In oktober heeft de MR een brainstorm sessie geplant, met als doel aktiepunten van de MR voor komend schooljaar vast te stellen. Mocht u input willen geven dan kan dat op: mr.springschans@isobscholen.nl