´╗┐
nieuws van de directie
Genieten jullie ook zo van het feit dat elkaar ontmoeten bijna weer normaal mag?  Vanaf maandag 27 september mag de 1,5 meter losgelaten worden en is de quarantaine regel voor een klas aangepast. De Springschans is een school van ons samen. Jullie zijn weer welkom in het gebouw!  
 
Op 13, 14 en 15 oktober staan er voor het team studiedagen gepland. We gaan onder andere aan de slag met scholing op een andere wijze van thematiseren. Het IPC. (International Primary Curriculum). We werken aan de uitbreiding van onze kwaliteitskaarten. Dit betreft het vastleggen van afspraken van ons handelen, organisatorisch, maar met name kwalitatief op didactisch- en pedagogisch handelen. En natuurlijk goed voor de teambilding na een lange periode dat we elkaar als team minder konden ontmoeten.  
 
Activiteiten rond de besteding van de subsidiegelden NPO (Nationaal Plan Onderwijs na Corona) zijn van start gegaan. Zo is er intensieve begeleiding met kleine groepjes kinderen met een NT2 achtergrond. Organiseren we individuele kind gesprekken, waardoor we meer zicht krijgen op de sociaal emotionele ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van de kinderen. Scholen we ons als team op specifieke onderwerpen om als team de kwaliteit te verhogen.  De meeste activiteiten zijn gericht op specifieke kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs op de school, dat ten goede komt aan het onderwijs voor de kinderen.  
 
Bestuursbreed volgen de directieleden scholing op het afnemen van audits, reviews of visitatie. Een vorm van zelfevaluatie door de directieleden van ISOB scholen bij elkaar.    
 

 
 
 
 
 
 
Aan het einde van het schooljaar 2020-2021 hebben we afscheid genomen van TSO Kinderstralen. Op dat moment waren wij in de veronderstelling dat Kinderstralen in augustus ‘21 een laatste brief met eindafrekening in orde zou maken. Nu blijkt dat dit niet het geval is en dat jullie de uitstaande tegoeden bij school neer kunnen leggen voor uitbetaling. Dit komt uit eigen onderwijsmiddelen. Stuur een mail voor een declaratieformulier als je van de teruggave gebruik wilt maken.  Geniet straks van een fijne herfstvakantie.