´╗┐
Nieuws van de directie
Nog een paar nachtjes slapen en we gaan elkaar weer zien.
Fijn!
De spetterende afsluiting in het Baafje was zeer geslaagd en
is door velen van jullie gewaardeerd.

In het jaarverslag van '20-'21, die op de site gepubliceerd is,
kijken we terug. In deze week voor de start van het nieuwe
schooljaar zijn de leerkrachten enthousiast aan de slag met
de voorbereiding.

Naar aanleiding van de persconferentie van vorige week uit
de brief van het ministerie: Wat verandert er in het primair
onderwijs en kinderopvang? Voor het primair onderwijs
verandert er zeer weinig. Alles blijft bij de situatie die ook
gold in de laatste weken van het schooljaar. Volwassenen
blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus
onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en
andere externen in de school. Dit betekent dat ouders
beperkt op school kunnen worden ontvangen en dat
schoolkampen en excursies weer onder voorwaarden mogen
plaatsvinden.3 Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter
afstand zijn nog niet mogelijk. Daarnaast blijven ook hier de
basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan
testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’ van kracht,
evenals de eerdere adviezen zoals opgenomen in het
servicedocument. In de bijlagen treft u nadere informatie en
advies aan.

Wat betekent dit voor dit moment: Alle kinderen worden bij
de start van de schooldag opgevangen bij de verschillende
ingangen van het gebouw. Onze vaste ouders vragen
toestemming aan de leerkrachten om de school te betreden.
In de eerste week mogen de nieuwe ouders en hun kinderen
de school in. Allen houden 1,5 meter afstand. Kinderen en
ouders blijven thuis bij klachten.

In een laatste berichtgeving rond TSO Kinderstralen werd duidelijk dat zij de (financiële) afronding met u in orde maken. Voor nu gaan we daarvan uit.

Op de website van de school vinden jullie alle informatie over bijvoorbeeld het rooster (vanaf nu continue) studie- en vakantiedagen. Eén maal per maand publiceren we onze nieuwsbrief.
We gaan er samen een mooi schooljaar van maken. Wij hebben er zin in!