´╗┐
nieuws van de directie
Het schooljaar loopt ten einde. Vanaf februari 2020 beleefden we samen een tijd die anders is dan we hadden kunnen voorspellen. De fijne dagelijkse routine van naar school gaan, ouders die even meelopen de klas in, een kort praatje, met de kinderen op pad gaan om het thematisch werken te verrijken, het verliep op momenten anders dan gewenst. Dit gaf soms teleurstelling en frustraties als bijvoorbeeld een feest niet door kon gaan, zoals we ze op De Springschans vieren.
Gelukkig, de veerkracht van de kinderen is enorm groot, vanaf februari 2021 zien wij ze in en om de school genieten. Jullie bijdrage, door onder andere de medewerking in handhaving van het Covid-protocol basisonderwijs, heeft er volgens ons voor gezorgd dat de lessen voor alle kinderen zoveel mogelijk doorgang konden krijgen. Deze tijd heeft aangetoond dat de hoge betrokkenheid en medewerking van ouders geldt in goede en minder goede tijden. Dat geeft energie voor de toekomst.

Vanaf zaterdag 26 juni is de 1,5 meter nog wat ons rest in en om school. Zo optimistisch als we zijn, verwachten wij dat na de zomervakantie de school geheel open zal zijn voor iedereen. Dat we alle activiteiten en feesten kunnen vieren, met als start het spetterende openingsfeest op 31 augustus 2021.
 
 
 
Onderwijskundige ontwikkelingen
Het ministerie van onderwijs heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het zogenaamde Nationaal Plan Onderwijs na corona. De aanpak start met het maken van een scan (trendanalyse) van de school. Dit betreft onder andere een analyse m.b.t. de leeropbrengsten van de kinderen en hun welbevinden, het pedagogisch- en didactisch handelen van de teamleden. Op basis hiervan is er een plan gemaakt. In het plan zijn de onderdelen opgenomen, waarop de school gaat voor versterking en ontwikkeling (de interventies). Het plan en de interventies sluiten nauw aan bij ons schoolplan 2019-2023. Het plan wordt afgestemd met het bestuur van ISOB en de MR van de school.
Enkele actiepunten:
· Volgend schooljaar starten we als team met een oriëntatie op IPC (international Primary Curriculum), een methodiek voor wereldoriëntatie. In het najaar werken we met een proefthema.
· Het eigenaarschap op leren en het welbevinden bij kinderen helpen vergroten, door onder andere de invoering van kind gesprekken.
· Een nieuwe methode voor Engels.
· Invoering methodiek gezonde relaties en sexualiteit
· Groep 3 start met een nieuwe rekenmethode: SEMSOM
In het jaarverslag '20-'21, dat binnenkort beschikbaar komt, kijken we met u terug naar het afgelopen jaar en het jaar dat komen gaat.

Groei van De Springschans
De Springschans floreert. Bij de start van het schooljaar maken we gebruik van alle 10 lokalen. We vragen ontwerpbureau De Beleving uit Amersfoort voor advies op de herinrichting van een deel van het gebouw, voor medio 2022. In het schooljaar 2022-2023 verwachten wij meer leer- werkplekken nodig te hebben. Het creëren van inspirerende werkplekken die passen bij de visie van de school is daarbij het uitgangspunt.

Vervolg beëindiging relatie met TSO Kinderstralen
De beëindiging van de diensten met TSO Kinderstralen is zeer recent met een schikking tot stand gekomen. Een onderdeel daarvan betreft uw eventuele ‘credits’ die u nog bij Kinderstalen heeft staan. De accountant van ISOB, ons bestuur, onderzoekt hoe dit 'technisch en praktisch’ geregeld moet worden. Wellicht komt deze manier van schikking bij u vreemd over. Dit hebben wij gedaan op advies van onze jurist. Ik vraag u geduld te hebben bij de afhandeling. Kort na de zomervakantie verwacht ik helderheid te kunnen verschaffen.
 
Vacature
De laatste vacature in groep 8 is vervuld. Sandra van Twaalfhoven werkt op dinsdag in groep 8.
We bedanken Romy, Puck, Sylvia en Tine, voor hun inzet voor de kinderen van De Springschans. Op woensdag 7 juli genieten we samen van een feestelijke lunch.

Hulp
Dank aan alle ouders die specifiek een rol hebben gespeeld bij activiteiten in en voor school. Hulp bij het decor van de musical, het geven van de VO lessen aan onze kinderen van groep 8, en andere hand en span diensten. Volgend schooljaar draait ons onderwijs weer regulier (ja optimistisch) en hebben we jullie hard nodig.

9 juli start zomervakantie
Aan het eind van vrijdagochtend 9 juli zwaaien we jullie uit voor een welverdiende vakantie. Maak mooie foto's voor de fotowedstrijd en vooral......ontspan en geniet!