´╗┐
nieuws van de intern begeleider
IEP-eindtoets
De uitslag van de IEP-eindtoets groep 8 is vorige week, na enige vertraging, naar de Springschans verstuurd. En wat zijn we trots op onze leerlingen!
Onze groep 8 heeft –ondanks alle berichten in de media- flink boven het landelijke gemiddelde gescoord! Geen enkel kind heeft ons in negatieve zin verrast, een enkel kind heeft ons zeer positief verrast! Zij kunnen terecht trots zijn op zichzelf!

Cito
Opnieuw is nu de periode aangebroken van de Cito in de groepen 3 tot en met 7. Het is nog maar kort geleden dat de vorige Cito periode doorlopen is; nl. maart. Die periode hebben we gebruikt om te bepalen wat de koers moest zijn binnen ons onderwijs na de lock-down periode en het on-line onderwijs. De huidige Cito periode gebruiken om de effecten daarvan te beoordelen en de ambities en doelen voor het volgende schooljaar te bepalen. Wel blijven we benoemen naar zowel de kinderen als naar u-als ouder(s)- dat het kind meer is dan de toets. We zien dus ook hun zelfstandigheid, hun creativiteit, hun doorzettingsvermogen en hun organisatievermogen en zullen altijd naar het kind als geheel kijken!