´╗┐
Nieuws van de directie
De jonge kinderen in groep 1 en 2 zijn helemaal vol van het
thema Pluk van de Petteflat. Een auto met een hijskraan, zelf
experimenteren, de flat van Puk bouwen met de blokken, “ik
ben mevrouw helderder” zegt een jongen als ik in de klas kom.
(Wat een emancipatie!). Dollie de duif schilderen door zelf de
kleuren van de verf te mengen. Samen verhalen en gedichten
lezen van Annie MG. De presentatie met een film van de
kunstwerken. Het project voedselbank. Een keuze uit de
verschillende activiteiten die deze maand hebben
plaatsgevonden. Het enthousiasme van de kinderen waar wij
enthousiast van worden. Het rijke leren en leven in de school.

Hoe normaler het leven buiten weer wordt, hoe meer we De
Springschans zijn die we willen zijn. Samen de wereld
ontdekken, binnen en buiten leren. Met een stevige basis op
de kernvakken. Nu nog een beetje aangepast, straks weer als
vanouds.

Op vrijdag 16 april is de enquête over schooltijden afgesloten
en maakt Sanne Smeenk van AndereSchooltijden een
analyse. Op basis daarvan neemt het MT van De
Springschans een zogenaamd voorgenomen besluit, die aan
de MR wordt voorgelegd voor instemming. De verwachting is
dat wij u uiterlijk in de week van 17 mei gaan berichten over
de uitslag, of zoveel eerder als mogelijk.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat het tijdelijke continue
rooster de gehele maand mei van kracht blijft. Dit is mede
afhankelijk van de mogelijkheden van verruiming met
betrekking tot de Corona maatregelen voor een basisschool.
Mochten er versoepelingen komen, dan maakt TSO Kinderstralen aanspraak op de contractuele verplichting om hun diensten in te zetten. We houden u daarvan op de hoogte.

Wilt u er rekening mee houden dat er dinsdag 25 mei geen onderwijs wordt verzorgd. Dit is een margedag.
Geniet samen met uw kinderen van twee fijne vrije weken.