´╗┐
Springschans opleidingsschool
Wij zien het als een maatschappelijke taak om nieuwe mensen een opleidingsplek te bieden. Nieuwe onderwijsassistenten en leerkrachten zijn hard nodig. Alle groepen op De Springschans komen hiervoor in aanmerking. Voor de opleiding tot onderwijsassistent werken wij samen met het Horizon College. Onderwijsassistenten lopen meestal stage in de onderbouw omdat zij vooral verzorgende taken verrichten. Voor de opleiding tot leerkracht werken wij samen met verschillende Pabo's. Onder andere de iPabo en de Pabo Inholland. De Pabo's bieden verschillende varianten aan; meerjarige opleiding varianten, waarbij een stagiaire één of meerdere dagen stage loopt in een groep. De variant LIO (leerkracht in opleiding) in de laatste fase van de opleiding. De variant zij-instromer. Met name in de variant LIO en zij-instromer is er voorafgaand aan de stage een uitgebreid assessment. Is de student startbekwaam om onder supervisie les te geven. Iedere student heeft zijn mentor in school, vaak is dat de leerkracht van de groep, die daarvoor scholing heeft gevolgd. Elke student heeft zijn begeleider vanuit het opleidingsinstituut. Daarnaast heeft ons bestuur drie ‘opleiders in school’ aangesteld, die de studenten begeleiden. Een stevig netwerk van professionals die zorg draagt voor het opleidingstraject en een goed verloop in school. Wij ervaren een win-win situatie. De aspirant leerkrachten nemen nieuwe inzichten vanuit hun opleiding mee de school in. Wij ervaren het tevens als kweekvijver van nieuw personeel voor scholen van ons eigen bestuur en De Springschans.