´╗┐
update traject schooltijden
Afgelopen maandag heeft de tweede bijeenkomst van de
werkgroep ‘Schooltijden’ onder begeleiding van
AndereSchooltijden.nl plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is
een aantal schooltijdmodellen besproken dat mogelijk voor de
Springschans in aanmerking komt. Om ervoor te zorgen dat
het model/de modellen die we uiteindelijk aan de
ouders/verzorgers gaan voorleggen (naast de originele
schooltijden) ook door het team ‘gedragen’ word(t)(en), is er
op 2 maart een teambijeenkomst. In deze bijeenkomst zal
AndereSchooltijden.nl de verschillende modellen toelichten.
Daarna volgt er een teampeiling waarin de voorkeuren van het team geïnventariseerd worden. Op basis van de resultaten van deze teampeiling zal er een verdere voorselectie c.q. aanscherping van de modellen plaatsvinden. Vervolgens presenteren we (op een online informatieavond of via een digitale presentatie) de modellen die in de raadpleging opgenomen zullen worden. Ook gaan we daarbij in op hoe er uiteindelijke besloten zal gaan worden. Kort daarna ontvangt u een uitnodiging naar de digitale vragenlijst waar u uw voorkeur voor ofwel de originele schooltijden ofwel een nieuw model kunt uitspreken. Met AndereSchooltijden.nl is een AVG verwerkingsovereenkomst opgemaakt. Uw mailgegevens worden met hen gedeeld voor deze enquête. Heeft u daar bezwaar tegen, wilt u dit dan per omgaande laten weten.
Mocht u nog vragen of opmerking hebben over het traject, dan horen we dit graag!