´╗┐
ouder- en leerlingtevredenheid
In de maand maart vragen wij u deel te nemen aan de
oudertevredenheid enquête. Een hoog deelname percentage is
belangrijk om een betrouwbare uitslag te verkrijgen. Aan de
leerlingen van groep 6,7 en 8 wordt tevens een enquête
voorgelegd. Voor de leerlingen doen we dit voor het eerst met
een 'thuis enquête’. Daarnaast bieden wij twee keer per jaar op
school een vragenlijst aan voor de kinderen om de 'sociale en
emotionele veiligheid te meten’ . Alle antwoorden zijn anoniem.
De link wordt aan u toegestuurd. Dank voor uw medewerking.