´╗┐
nieuws van de directie
Heerlijk om uw kind(eren) weer in school te hebben. Fijn dat
we met elkaar scherp houden voor wat daarvoor op dit
moment nodig is. In de maand maart blijven we het tijdelijk
continurooster gebruiken. Vrijdag 19 februari start voor alle
kinderen om 12.30 uur de voorjaarsvakantie.