´╗┐
Nieuws van de MR
In de afgelopen nieuwsbrief hebben we vermeld dat we in gesprek zijn met de directie over de schooltijden. Hierin hebben wij jullie uitgenodigd om eventuele vragen en opmerkingen met ons te delen. Van 23 ouders hebben wij een reactie gekregen. Deze loopt uiteen van het kenbaar maken van de voorkeur voor een bepaald rooster, terwijl een ander aangeeft meer uitleg te willen over de twee beschreven varianten. Ook de wens om, net als 3 jaar geleden, 3 varianten aan te bieden is door verschillende ouders aangegeven.
Samen met de directie zijn wij van mening dat het belangrijk is dat het proces, de informatievoorziening en de communicatie rondom het bepalen van de schooltijden zorgvuldig verloopt. Daarom hebben we gezamenlijk besloten ons hierin bij te laten staan door een onafhankelijke partij, namelijk AndereSchooltijden.nl. Op hun site is informatie terug te vinden over verschillende modellen, aanpak en referenties. Vanuit de directie wordt nadere informatie gedeeld over de verwachte planning. Bij eventuele vragen, kan altijd contact met ons opgenomen worden via mr.springschans@isobscholen.nl
Onderstaand een kort stukje vanuit AndereSchooltijden.nl ter introductie.
Namens de MR, vriendelijke groet, Eefje van Heusden.
AndereSchooltijden.nl is onafhankelijk en heeft als belangrijkste doelstelling het goed doorlopen van het proces en een gedragen uitkomst. Wij ondersteunen scholen in het primair onderwijs die andere schooltijden overwegen. Zaken die hierbij aan bod komen:
• Objectieve informatie over mogelijke andere schooltijden
• Opstellen van een vragenlijst voor een raadpleging omtrent schooltijden
• Rapportage van de resultaten van de vragenlijst
• Begeleiding bij de interpretatie (van de resultaten) en de besluitvorming
• Advies bij implementatie van andere schooltijden.