´╗┐
studiedagen
Op 8 en 9 februari en op 1 en 2 maart hadden wij studiedagen
gepland staan. Voor de continuïteit van het onderwijs vinden
wij het belangrijk om de kinderen op deze dagen in school les
te kunnen geven. Eén dag, nemen we mee, aansluitend aan de
geplande studiedag op 14 juni. 15 juni wordt tevens een
studiedag. Mocht u reeds iets gepland hebben met uw gezin op
de eerder geplande studiedagen, dan zijn deze dagen vrij voor
uw kind(eren). Laat dat graag even aan ons weten.