´╗┐
nieuws van de directie
Op maandag 14 december 2020 werd bekend dat de scholen
wederom gesloten worden voor onderwijs op locatie. Op de valreep van de kerstvakantie gaat Nederland en De
Springschans in een tweede lockdown.

In maart van dit jaar heeft u eerder de rol van meester en juf van ons overgenomen in het thuisonderwijs en hebben de
kinderen en het team aan deze nieuwe manier van onderwijs moeten wennen. Na de zomervakantie mochten wij gelukkig
volledig in school met uw kinderen van start. We hielden in de afgelopen periode de zorgen van de buitenwereld voor hen
zoveel mogelijk buiten de deur, maar maakten ook ruimte voor gesprek, als dat nodig was. We hebben weer genoten
met ze. Wat we erg missen is het gebruikelijke contact met u.
Het binnenlopen van ouders, voor een praatje, het meegenieten van het onderwijs aan uw kind. De Springschans
is van ons samen, daarom vinden wij de ontmoeting zo belangrijk. We gaan nu voor een tweede ronde, hopelijk een
korte, waarbij we de kinderen niet in de school hebben.

De ervaringen van de eerste, geeft ons het vertrouwen dat het gaat lukken om de kinderen via digitaal contact en leerpakket hun onderwijsproces vast te laten houden. Zoals u van ons gewend bent blijven wij updates verzorgen als dat nodig is.

Onderwijskundig heeft het team dit eerste halfjaar met name ingezet op scholing en invoering van de methode Spelling Staal en Snappet. Aan het eind van dit schooljaar hebben we vastgelegd hoe wij deze methodieken in elke groep inzetten en wat er kwalitatief verwacht wordt. Daarnaast nemen we voor de ontwikkeling rond thematiseren en taal meer tijd voor oriëntatie en scholing.

Na de kerstvakantie verwelkomen we twee nieuwe collega’s. Voor de derde kleutergroep is dit juf Romy Liefting. Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend. Juf Jutta Garali. Zij werkt op maandag voor juf Rivka, op woensdag voor juf Romy en op vrijdag voor juf Maartje.

Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een brief in bijlage over de verkenning van het lesrooster. Graag uw reacties voor 11 januari 2021 naar de Medezeggenschap Raad van De Springschans.
In de kerstvakantie vindt er groot onderhoud plaats in de school. Er wordt schilderwerk verricht en nieuwe vloerbedekking bij de ingang gelegd. Een frisse start van 2021.

Vooruitlopend op de jaaragenda. Maandag en dinsdag 8 en 9 februari staan er twee studiedagen gepland. Dinsdag 9 februari wordt een lesdag voor de kinderen. Gezien de huidige omstandigheden creëren we op deze wijze onderwijstijd.
Mocht u in de vakantie in de buurt van school zijn en zaken constateren van vandalisme of vuurwerkoverlast, wilt u daarvoor het niet-spoed nummer bellen van de politie 0900-8844

Het jaar 2020 is bijna voorbij. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Voor u als ouder is het wellicht een spannende tijd qua werk, financiën en gezondheid. Het team van De Springschans wenst u al het geluk voor 2021!