´╗┐
nieuws van de directie
In overleg met de MR hebben we besloten om dit jaar het kerstfeest niet op de avond te vieren. We hebben daar lang met elkaar over gesproken. Het kerstfeest is namelijk mede door de enorme inzet van ouders één van de feestelijke hoogtepunten van het schooljaar. Het is nu een tijd waar we zuinig moeten zijn op ieders gezondheid. Het protocol voor het basisonderwijs is daar duidelijk over. Wij willen daarvoor staan. Juf Eva en juf Tineke zijn als voorbereidingscommissie aan de slag. De enquête die de leerlingenraad heeft uitgezet wordt in de festiviteiten meegenomen. Het gaat een fijn kerstfeest worden. 

Eerder hebben wij u geïnformeerd over een enquête/peiling rond de schooltijden aan het eind van 2020. De directie heeft samen met de MR besloten dit uiterst zorgvuldig aan te vliegen. De eerste stappen zijn reeds in overleg met de MR gezet in de voorbereiding en de verwachting is dat wij u in januari/februari een peiling zullen voorleggen nadat u eerst geïnformeerd bent over beargumenteerde mogelijkheden, voor- en nadelen. De oudergeleding van de MR heeft bij dit onderwerp een belangrijke stem. Het komende half jaar kunt u geregeld updates over dit onderwerp ontvangen.

Vanaf 4 januari 2021 kunnen we onze 3e kleutergroep van start laten gaan. Goed nieuws, De Springschans is in trek! De ouders van de groepen 1 t/m 3 zijn uitgebreid geïnformeerd omdat het hun kinderen betreft. Juf Romy Liefting, bij ons reeds bekend van invalwerkzaamheden, is zeer enthousiast om bij ons aan de slag te gaan.