´╗┐
nieuws van de MR
Op 29 september is de eerste MR vergadering van het jaar weer
geweest. In deze vergadering zijn weer verschillende zaken met de
Directie besproken, zoals het Pietenbeleid, Team Ontwikkel Plan en
de prioriteiten voor 2020-2021en de leerlingen aantallen. Verder
heeft de MR de planning voor 2020-2021 afgerond. Ook is er een
nieuw lid tot de Oudergeleiding van de MR toegetreden; Eefje van
Heusden, moeder van Steffi, Izzy en Lieke) Welkom Eefje! Eefje zal
de rol van secretaris op zich nemen. Via deze weg willen we Sylvie
nogmaals bedanken voor haar inzet in de MR.
Mochten er zaken zijn die u graag op de agenda zou willen hebben
van de MR, mail ons dan op mr.springschans@isobscholen.nl.