´╗┐
nieuws van de directie
Per 20 oktober heeft er een update plaatsgevonden van het Covid
Protocol voor het basisonderwijs. De aanpassingen t.o.v. de vorige
zijn gering. Als u het protocol wilt inzien, laat het dan weten.
In deze bijzondere tijd denken wij na over hoe wij aan de
verschillende feesten vorm kunnen en mogen geven;
De kinderen maken dit jaar geen lampionnen voor Sint Maarten. Het
lijkt ons niet verstandig om langs de deuren te gaan en willen
daarover geen verkeerd signaal afgeven.
Zoals het er nu naar uitziet, komt Sinterklaas bij ons op bezoek. Wij
hebben vernomen dat hij een logeeradres zoekt. In de nacht van
dinsdag op woensdagochtend 2 december bieden wij hem een
slaapplaats aan. Dit betekent dat wij op deze wijze voorkomen dat
er veel ouders en kinderen langdurig tegelijkertijd op het
schoolplein aanwezig zijn.
Hoe wij dit jaar het kerstfeest vormgeven, volgt in de nieuwsbrief
van december.
Reminder inschrijving broertje/zusje. Voor onze jaarplanning 2021-
2023 erg handig en natuurlijk fijn als we een broertje of zusje
mogen verwelkomen.