´╗┐
Nieuws van de OAC
Ouder Activiteiten Commissie 2020-2021
Begin van ieder nieuw schooljaar ontvangt u een mail waarin gevraagd wordt om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten die niet door de overheid betaald worden. Denkt u hierbij aan het schoolreisje, excursies, festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook een bezoek aan een museum, bedrijf of een creatieve workshop.
Ook in dit vreemde jaar, gaan wij kijken naar deze activiteiten voor onze kinderen, al zullen we dit wel wat anders gaan invullen dan andere jaren. Schoolreisjes worden naar het einde van het schooljaar verplaatst en er mogen helaas geen ouders bij activiteiten zijn. Het kamp van groep 8 staat voor alsnog op de planning, maar helaas zijn er geen garanties.
De ouderbijdrage zullen wij voor dit jaar gelijk houden, gezien er voor als nog geen grote activiteiten uitvallen. Wij houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten en mochten er activiteiten niet plaatsvinden, zullen wij kijken hoe wij dit het beste kunnen invullen voor uw kind!
Dit jaar zult u de brief met het verzoek de ouderbijdrage te betalen in oktober ontvangen.